El recorregut per la Física de Partícules

 
 
Menu Principal
Ones
Tub de Braun
CERN
Traces de les partícules
Interacció forta
Interacció feble
Interacció electromagnètica
Danys
 
Amb la col·laboració de 

Acceleradors-Tubs de Braun

 

En el tub de Braun les partícules carregades elèctricament són electrons, els quals són alliberats d'un fil metàl·lic incandescent per efecte termoiònic. El filament també fa de càtode. Si s'aplica una tensió entre aquest i un ànode, els electrons són accelerats, formant un feix d'electrons, fins arribar a la pantalla fluorerscent.


 

De forma anàloga funciona l'accelerador linial de la sala d'estar: el televisor. En aquest cas simplement es té un altre tipus de pantalla fluorescent, i el feix d'electrons és contínuament desviat mitjançant camps magnètics cap a tots els punts de la pantalla. Per mitjà d'aquesta "lectura" continua de la pantalla es van construint les diferents imatges, i com que les imatges es creen molt ràpidament, als ulls de la gent es creen imatges en moviment.
Com és la desviació de les partícules carregades en un camp magnètic, tan important pel televisor i pels tubs de Braun, però també pels acceleradors circulars, ho aprendràs més endavant, en la pàgina acceleradors.