El recorregut per la Física de Partícules

 
 
Menu Principal
Ones
Tub de Braun
CERN
Traces de les partícules
Interacció forta
Interacció feble
Interacció electromagnètica
Danys
 
Amb la col·laboració de 

Detectors

 
 

Què és un detector?


Un detector d'un experiment col·lisionador es pot imaginar, de manera senzilla, com un gran cilindre amb una estructura de "capes de ceba".
Cada "capa de ceba" assumeix una funció diferent.
Al mig del cilindre hi ha el petit tub a través del qual circula el feix de partícules.
El detector serveix per registrar els productes de la reacció de les partícules que xoquen. L'enregistrament es fa per ordinador. Posteriorment s'avaluen les dades de les reaccions per esbrinar coses sobre l'estructura de la naturalesa i les forces que hi actuen. 

Com funciona un detector ?


Si en un detector hi té lloc una col·lisió de partícules, s'hi detecten els productes de la reacció.

Molt a prop del feix de partícules es detecten les partícules de vida curta. Aquestes partícules s'han de detecar aquí perquè recorren trams molt curts abans de desintegrar-se.


 

En una capa més externa del detector es detecten les partícules carregades elèctricament. Això es fa gràcies a un camp magnètic, en el si del qual les partícules en moviment carregades elèctricament es desvien segons la regla de la mà esquerra o dels tres dits. Aquesta desviació es pot determinar, i amb el resultat es pot comprovar la carrega i el tipus de la partícula carregada.


En una capa posterior es comproven les partícules de vida relativament llarga que no estan carregades, i que per tant no han estat enregistrades en el seu recorregut pel detector intern.

D'aquesta manera, en les diferents capes del detector, gràcies als diversos materials, s'adquireixen diferents dades sobre els resultats d'una col·lisió de partícules, les quals són introduïdes en grans ordinadors i avaluades posteriorment per físics de partícules.
 

Com es poden representar les reaccions que tenen lloc en les col·lisions de partícules?


 

Per fer-se una idea de les partícules que s'originen en una col·lisió de partícules, és de gran ajuda donar una ullada a les anomenades imatges de la reacció. En aquestes imatges es representen gràficament les dades que enregistra un detector de partícules. Interpretar aquestes imatges, però, només es possible quan es coneixen fins a cert punt les partícules que poden aparèixer en aquests tipus de reaccions. Per aquest motiu en aquest Recorregut per les partícules les imatges de la reacció no s'introdueixen fins després, a la pàgina Estructura de la matèria, un subapartat del capítol Partícules Fonamentals.