El recorregut per la Física de Partícules

 
 
Menu Principal
Ones
Tub de Braun
CERN
Traces de les partícules
Interacció forta
Interacció feble
Interacció electromagnètica
Danys
 
Amb la col·laboració de 

Qüestionari sobre el Model Estàndard

 

1.) A quin grup de partícules pertany el muó?

 

a - als leptons
b - als hadrons
c - als quarks
c - als pions

 2.) Quantes partícules fonamentals (sense comptar les antipartícules) pertanyen al Model Estàndard?

 

a - 6
b - 12
c - 24

 Quantes partícules d'intercanvi de la interacció feble hi ha?

 

a - 1
b - 2
c - 3
d - 4