El recorregut per la Física de Partícules

 
 
Menu Principal
Ones
Tub de Braun
CERN
Traces de les partícules
Interacció forta
Interacció feble
Interacció electromagnètica
Danys
 
Amb la col·laboració de 

Aplicacions

 
 

Quines aplicacions hi ha de la física de partícules en la vida cotidiana ?
Quines respostes poden obtenir-se sobre el principi de l'Univers?
Quin coneixement es pot tenir sobre les radiacions de tots els tipus?
Com s'apliquen els coneixements de la física de partícules a la medicina?


Ara que ja t'has informat sobre els fonaments de la física de partícules, segur que t'interessen aquestes preguntes, doncs certament la recerca no només serveix per millorar el saber en sí, sinó que també hauria d'aportar coneixement més enllà dels marcs científics.
Després d'haver-se explicat el "QUÈ" de la cosa a les pàgines introductòries sobre el Big Bang, la radiació i medicina, ara podem passar, amb el que hem après fins aquí, a explicar el "COM". Pots continuar directament per les pàgines Aplicacions: Big Bang, Aplicacions: radiació o Aplicacions: medicina.