El recorregut per la Física de Partícules

 
 
Menu Principal
Ones
Tub de Braun
CERN
Traces de les partícules
Interacció forta
Interacció feble
Interacció electromagnètica
Danys
 
Amb la col·laboració de 

Agrupacions de partícules

 
 

Quines agrupacions de partícules més existeixen?


A part de la classificació de les 12 partícules elementals en 3 generacions, els físics de partícules van donar noms a unes altres partícules determinades.

A les combinacions de quarks se les anomena hadrons.
Aquests, al seu torn, es subclassifiquen en barions, que són combinacions de tres quarks, i mesons, combinacions de dos quarks.

Vet aquí una taula amb algunes combinacions de quarks:

hadrons
  barions mesons
Nom delta menys delta zero delta més protó neutró pi menys pi zero pi més kaó menys kaó zero kaó més
Símbol Δ- Δ0 Δ+ p n π- π0 π+ K- K0 K+
Contingut en quarks ddd udd uud uud udd
Càrrega (en e) -1 0 1 1 0 -1 0 1 -1 0 1
Massa (en MeV/c2) 1232 1232 1232 938,3 939,6 139,6 135,0 139,6 493,7 493,7 493,7

Naturalment, es poden fer combinacions de 3 o de 2 a partir de dels 6 tipus de quark, aquí només s'han posat unes quantes a tall d'exemple. El que és particular dels barions és que tots els quarks han de tenir sempre una càrrrega de color diferent. En el cas del mesons, sempre es té un quark i un antiquark, de manera que els mesons porten un color i el corresponent anticolor.