El recorregut per la Física de Partícules

 
 
Menu Principal
Ones
Tub de Braun
CERN
Traces de les partícules
Interacció forta
Interacció feble
Interacció electromagnètica
Danys
 
Amb la col·laboració de 

Traces de les partícules

 

Ara pots aprendre a interpretar dos tipus d'imatges de traces de les partícules:

  • Les imatges de les cambres de bombolles
  • Les imatges dels detectors

S'introduirà cadascun dels tipus d'imatge, i després pots veure'n alguns exemples. Finalment podràs passar a la identificació de partícules o reaccions.
És pràctic aprendre a interpretar les imatges de les cambres de bombolles abans de començar amb les imatges dels detectors, més moderns.