El recorregut per la Física de Partícules

 
 
Menu Principal
Ones
Tub de Braun
CERN
Traces de les partícules
Interacció forta
Interacció feble
Interacció electromagnètica
Danys
 
Amb la col·laboració de 

Medicina

 
 

Quins beneficis pot aportar la Física de partícules a la medicina?


En molts camps de la investigació científica s'intenta trobar un benefici mèdic directe. Però aquest tipus d'aplicació del coneixement científic és més aviat casual, no buscat explícitament.


 

Pel què fa a la Física de partícules, en el GSI (sigles de Gesellschaft für Schwerionenforschung, "Societat per la investigació d'ions pesats"), es va trobar una manera d'aplicar-la en el tractament del càncer. El mètode de tractament va començar el desembre de 1997 i s'anomena "teràpia d'ions pesats". Consisteix en radiar els tumors cancerígens amb ions de carboni.
Possiblement ja saps, de classe de química o física, què són els ions. En cas que no ho sàpigues, ho podràs aprendre a la pàgina Estructura de la matèria. Aquí només és important saber que els ions de carboni són partícules pesades, carregades elèctricament.
En la teràpia amb aquests ions pesats es tracten preferentment tumors al cap i en les proximitats de la mèdula espinal.

El tractament del càncer amb ions pesats és preferible a altres mètodes perquè es pot tractar amb precisió un tumor profund sense danyar excessivament el teixit sa que l'envolta.


 

Què passa amb la radiació utilitzada en la teràpia del càncer?


Les cèl·lules cancerígenes proliferen ràpidament. Si se les irradia, per exemple, amb ions o radiació radioactiva, se les pot danyar tant que el seu creixement s'interrompi i, per tant, el càncer mori.
Per aquest motiu ens hem d'imaginar el mètode de tractament de la teràpia del càncer com un bombardeig de les cèl·lules cancerígenes amb radiació de partícules. En un tumor cerebral les partícules són disparades en el cap del pacient, penetren en ell i continuen el seu trajecte fins al tumor. Allí tenen lloc reaccions que destrueixen el càncer, és a dir, les cèl·lules que creixen descontroladament. Com funciona exactament la "teràpia amb ions pesats" ho pots consultar al final del Recorregut, a la pàgina Aplicacions: Medicina. Per entendre la manera de funcionar d'aquesta teràpia pel càncer, però, primer necessitaràs aprendre algunes altres coses. 

Quines altres possibilitats d'aplicació mèdica de la radiació hi ha?


Una altra aplicació mèdica és la tomografia, un procediment que permet fer visibles diferents regions de dins el cos. És, a diferència de la teràpia amb ions pesats, una tècnica de diagnosi, no un tractament del càncer.
Un exemple aquí és el SPECT (Single Photon Emission Computer Tomography, o tomografia computeritzada per emissió de fotó simple). Primer s'administra al pacient un material radioactiu. D'aquest material en surt una radiació radioactiva, la de les anomenades partícules gamma, la qual és mesurada. Llavors, amb l'ajuda d'un ordinador, s'elabora una imatge tridimensional de les diferents parts del cos. Per aconseguir-ho l'aparell de mesura gira al voltant del pacient i fa "fotografies" en totes direccions.
Amb l'ajuda del SPECT es poden treure imatges del cor o del cervell, estudiar el flux sanguini regional o el metabolisme, i també les funcions dels òrgans.


 

S'ha vist, doncs que:

La Física de partícules pot aportar coneixements que poden aplicar-se a la medicina.


Per aprendre més continua el Recorregut per la pàgina Experiments.