El recorregut per la Física de Partícules

 
 
Menu Principal
Ones
Tub de Braun
CERN
Traces de les partícules
Interacció forta
Interacció feble
Interacció electromagnètica
Danys
 
Amb la col·laboració de 

Forces fonamentals

 
 

Què s'entén per força fonamental? 

A la naturalesa hi ha els diferents tipus de força que ja has conegut parcialment, com per exemple la magnètica, l'elèctrica, el pes i la de tracció. Ara ve una novetat fantàstica: en realitat només existeixen 4 forces, anomenades forces fonamentals perquè poden descriure tots els processos del nostre món. Amb aquestes quatre forces es pot explicar per què els components de la matèria esdevenen matèria, i per què hi ha desintegracions radioactives. De quines forces es tracta exactament i com actuen, ho aprendràs en les dues pàgines següents.