El recorregut per la Física de Partícules

 
 
Menu Principal
Ones
Tub de Braun
CERN
Traces de les partícules
Interacció forta
Interacció feble
Interacció electromagnètica
Danys
 
Amb la col·laboració de 

Partícules fonamentals

 
 

Què s'entén per partícula fonamental?


 

En aquest Recorregut per les partícules entenem per partícules fonamentals les partícules de les quals està fet el nostre món material.
Actualment se sap que el nostre món només està format d'un nombre limitat de partícules.
Això no sempre ha estat així. Els diferents nivells d'estructura de la matèria, que ja aprendràs, en certes èpoques es consideraven les peces fonamentals de la matèria.
I un i altre cop, en investigar el comportament de les suposades "peces fonamentals", es descobrien components encara més petits. Així es van trobar segmentacions de la matèria cada cop més petites, fins que es va arribar a l'estat actual de coneixement de l'estructura de la matèria.


A mitjans del s. XX, però, van aparèixer de cop, a través d'investigacions sobre la radiació còsmica i en els primers acceleradors de partícules, un munt de noves partícules, que no semblaven tenir cap relació entre elles. Tot d'una hi havia més de 200 partícules fonamentals.
No va ser fins que es va desenvolupar l'anomenat model de quarks que es va posar ordre en aquell "zoo de partícules". Amb aquest model totes aquelles partícules diferents es van poder reduir a una quantitat limitada de partícules, els quarks. Els quarks, que estudiaràs a la pàgina Estructura de la matèria, són una part important de les partícules fonamentals.

A la pàgina Estructura de la matèria s'explicarà quines partícules fonamentals més hi ha, es donaran més detalls sobre els quarks i s'explicarà com s'estructura la matèria fins les partícules fonamentals.

Abans, però, a la pàgina Potències de 10, s'introduiran els ordres de magnitud, perquè a la pàgina Estructura de la matèria puguis fer-te una idea de les mides que es donen de les partícules.