El recorregut per la Física de Partícules

 
 
Menu Principal
Ones
Tub de Braun
CERN
Traces de les partícules
Interacció forta
Interacció feble
Interacció electromagnètica
Danys
 
Amb la col·laboració de 

Partícules d'intercanvi

 
 

Com s'anomenen les partícules d'intercanvi de les quatre forces?


Per tal de fer-se una idea de com actuen les partícules d'intercanvi i amb elles, les forces fonamentals, s'ha desenvolupat el model de les partícules d'intercanvi. Les partícules d'intercanvi poden considerar-se com un altre grup de partícules. Amb elles es poden explicar tots els fenomens de la física.

Abans de tot, els noms de les partícules d'intercanvi:

  • Les partícules d'intercanvi de la força forta s'anomenen, per l'adjectiu anglès weak (dèbil) , weakons W+, W- i Z0 , i són partícules molt pesades.
  • Les partícules d'intercanvi de la força electromagnètica són esl fotons γ (gamma), que no tenen massa.
  • Les partícules d'intercanvi de la força forta són els gluons g (de l'anglès glue: cola)
  • Les partícules d'intercanvi de la força gravitatòria són els gravitons (no trobats a dia d'avui), l'existència dels quals, però, no s'ha demostrat fins ara.

 

Com tenen lloc les interaccions? Com actuen les quatre forces fonamentals?
En Física Clàssica, les interaccions entre partícules s'imaginen com reaccions directes entre aquestes, igual que, per exemple, les col·lisions de boles de billar.

En la física de partícules hi ha, però, una altra manera de representar-les:
Les interaccions entre partícules es poden representar, per les 4 forces, com un intercanvi de partícules. Així es poden tenir tant accions d'atracció com de repulsió. En el següent esquema es pot entendre com l'intercanvi de partícules entre els participants pot donar lloc a una força.


Força de repulsió

Força d'atracció

 

Com funcionen les altres interaccions, la producció i la desintegració?


Juntament amb les forces, la desintegració i la producció també són interaccions. Com a exemple de desintegració tenim la desintegració beta radioactiva, que pot explicar-se a partir de la interacció amb partícules d'intercanvi. Es pot llegir més sobre com es representa aquesta interacció a la pàgina Interacció feble, entre d'altres.