El recorregut per la Física de Partícules

 
 
Menu Principal
Ones
Tub de Braun
CERN
Traces de les partícules
Interacció forta
Interacció feble
Interacció electromagnètica
Danys
 
Amb la col·laboració de 

Qüestionari sobre forces fonamentals

 

Ara unes quantes preguntes sobre el que s'ha après fins ara!


1.) Com s'anomena la força, les partícules d'intercanvi de la qual són els fotons?

 

a - Força gravitatòria
b - Força forta
c - Força electromagnètica
d - Força dèbil

 Quantes càrregues de color hi ha?

 

a - 1
b - 2
c - 3
c - 4

 3.) Com s'anomenen les càrregues de color?

 

a - vermella, groga i blava
b - vermella, blava i verda
c - groga, blanca i verda
d - blava, groga i verda
e - blava, verda i taronja

 4.) Quina energia ha de tenir un fotó, com a mínim, per produir un muó i la seva antipartícula en una interacció electromagnètica? Dóna els valors en MeV !
(Ajuda: El muó té una massa aproximada de 106 MeV/c2)

 

a - 106 MeV/c2
b - 212 MeV/c2
c - 424 MeV/c2
d - 0