El recorregut per la Física de Partícules

 
 
Menu Principal
Ones
Tub de Braun
CERN
Traces de les partícules
Interacció forta
Interacció feble
Interacció electromagnètica
Danys
 
Amb la col·laboració de 

Qüestionari sobre partícules fonamentals

 

Ara unes quantes preguntes sobre el que s'ha après fins ara!


1.) Quins dels quatre constituents fonamentals de la matèria estan carregats elèctricament?

 

a - el quark up, el quark down i l'electró
b - el quark up, el quark down, l'electró i el neutrí
c - l'electró i el neutrí

 

2.) Quina càrrega té un electró?

 

a - +1
b - +2/3
c - -1/3
d - -1

 3.) Quina càrrega té un protó?

 

a - +1
b - +2/3
c - -1/3
d - -1

 4.) Quina càrrega té un quark up?

 

a - +1
b - +2/3
c - -1/3
d - -1

 5.) Quina càrrega té un quark down?

 

a - +1
b - +2/3
c - -1/3
d - -1

 


6.) De quin ordre de magnitud són els nucleons, és a dir, el protó i el neutró?

 

a - 10-9m
b - 10-14m
c - 10-15m
d - <10-18m

 


7.) De quin ordre de magnitud són els quarks i l'electró?

 

a - 10-2m
b - 10-10m
c - 10-14m
d - <10-18m