El recorregut per la Física de Partícules

 
 
Menu Principal
Ones
Tub de Braun
CERN
Traces de les partícules
Interacció forta
Interacció feble
Interacció electromagnètica
Danys
 
Amb la col·laboració de 

Big Bang

 
 

Com i quan va sorgir l'Univers?
Perquè l'aspecte del nostre Univers actual és el que és?


La ciència, fins ara, ja ha trobat algunes respostes. Avui se sap que l'edat de l'Univers és d'entre 10.000 i 15.000 milions d'anys, i els científics creuen que va sorgir en una Gran Explosió. D'aquí deriva el nom que designa l'origen de l'Univers: Big Bang (de l'anglès).
 

Però, com és que es va produir el Big Bang?
I, l'evolució de l'Univers, fins arribar a ser com avui el coneixem, va ser arbitrària?


 

La gent s'ha fet aquestes preguntes des de temps remots, i fins ara no totes han trobat resposta. Només se sap que, donades les lleis de la naturalesa conegudes, l'Univers havia d'evolucionar d'una manera i no d'una altra. Actualment aquesta evolució es coneix bastant bé. Tot i així, els astrònoms, que contemplen l'Univers, i els físics de partícules, que investiguen els components fonamentals de l'Univers, intenten apropar-se cada cop més a l'origen de l'Univers i descobrir què va passar en el Big Bang i per què es va donar.


Gràcies als astrònoms ara se sap que l'Univers s'expandeix. Just després del Big Bang, ocupava un espai extremadament petit.

Com eren les coses just en el moment del Big Bang, però, els científics encara no han descobert. Tot i així, els punts següents es donen per segurs:

  • Amb la física actual, l'Univers és explorable a partir de l'instant corresponent a 0,0000000000000000000000000000000000000000001 segons (= 10-43 segons) després del Big Bang. En aquest moment només hi havia energia.

  • Fins ara els científics han estudiat la situació a partir de l'instant corresponent a 0,000000000001 segons després del Big Bang.

  • A partir de l'energia inicial de l'Univers es van formar les primeres partícules fonamentals i, a partir d'aquestes, els constituents de la matèria. Així es van formar, primer, àtoms, després, molècules, etc. L'evolució va continuar endavant, i en algun moment es van formar les galàxies. L'Univers continua evolucionant encara avui.

  • En el Big Bang van néixer, juntament amb una gran quantitat de partícules, les forces que actuen en l'Univers. Aquestes forces, juntament amb les partícules, constitueixen el Model Estàndard de la Física, del qual en continuarem parlant més endavant.

  • Al principi de l'Univers es va crear tant matèria com el que anomenem antimatèria. Ambues es trobaven en equilibri, és a dir, existia la mateixa quantitat de matèria que d'antimatèria. Després va passar una cosa per la qual encara no hi ha cap explicació: va sorgir un desequilibri entre la matèria i l'antimatèria. Si no s'hagués produït aquest desequilibri, avui no hi hauria matèria (ni, per tant, planetes ni persones!), ja que la matèria i l'antimatèria s'anihil·len entre elles. Hi ha més coses per saber sobre la matèria i l'antimatèria, que s'explicaran en pàgines posteriors.

L'objectiu del físic de partícules és trobar una teoria única que pugui descriure tots els successos i tota l'evolució de l'Univers pel que fa a la matèria inorgànica. A aquesta teoria se l'anomena "Theory of Everything (TOE)". Si es trobés aquesta teoria, possiblement també es podria entendre i explicar el Big Bang, i saber si l'evolució del nostre Univers era la única possible.

     

 

Però en fi, com es pot arribar a saber com era l'Univers en els seus orígens?


Esperem que aquest Recorregut per les partícules et proporcioni una resposta.
 

Una qüestió important, però, que pots plantejar-te ara és:
Què poden aportar els coneixements que proporciona la física de partícules?