El recorregut per la Física de Partícules

 
 
Menu Principal
Ones
Tub de Braun
CERN
Traces de les partícules
Interacció forta
Interacció feble
Interacció electromagnètica
Danys
 
Amb la col·laboració de 

Experiments

 
 

Amb quins aparells o dispositius es poden investigar objectes molt petits?
Com funcionen aquests aparells en Física de partícules?


Hi ha objectes que són tan petits que no es podrien veure a ull, ni tant sols amb un augment molt gran. La física de partícules tracta amb objectes d'aquest tipus.

Per poder fer visible el microscosmos, és a dir, el món de les partícules més petites, es necessiten grans instal·lacions acceleradores, que es descriuen a la pàgina Acceleradors.

La manera de fer "visible" el microcosmos es dedueix d'un model teòric que està relacionat amb les propietats corpusculars de la radiació. Amb aquest model s'explica d'una manera diferent el funcionament del microscopi, i també es descriu el mètode per investigar estructures petites en general. Aquest model s'explica a la pàgina Estructures.

A la pàgina Detectors et familiaritzaràs amb els aparells de recerca de la física de partícules.

Però primer continua el Recorregut per la pàgina Estructures.