El recorregut per la Física de Partícules

 
 
Menu Principal
Ones
Tub de Braun
CERN
Traces de les partícules
Interacció forta
Interacció feble
Interacció electromagnètica
Danys
 
Amb la col·laboració de 

CERN - European Organization for Nuclear Research

 
 

Prop de Ginebra, Suïssa, hi ha un accelerador de partícules. La meitat de l'accelerador està en territori suís, i l'altra meitat en territori francès, i forma part de la Organització per la Recerca Nuclear, també anomenada CERN, fundada l'any 1954 com un projecte internacional. Actualment en aquest projecte hi participen 20 estats.

L'accelerador del CERN és un accelerador circular de 9 km de diàmetre, enterrat a una profunditat d'uns 100m sota terra.

Fins a finals del 2000 s'hi portà a terme un experiment en el que es feien xocar electrons i positrons.


Des de llavors i fins el 2008 s'ha estat construint un nou experiment en les instal·lacions acceleradores, en el qual es faran xocar protons, els constituents fonamentals del nucli atòmic amb una càrrega elèctrica negativa.

La imatge és un mapa esquemàtic de l'accelerador amb l'experiment LHC dibuixat. S'hi distingeix el CERN, la zona on estan els científics, i els quatre detectors CMS, LHC-B, ATLAS i ALICE. A l'esquerra de la imatge s'hi troba el llac de Ginebra i Ginebra. Al fons s'hi ha marcat la frontera franco-suïssa.

 Per és informació sobre le CERN pots consultar la pàgina http://public.web.cern.ch/Public/.

Per saber coses sobre DESY, un accelerador de partícules d'Hamburg, pots consultar http://www.desy.de/html/home/index.html.