El recorregut per la Física de Partícules

 
 
Menu Principal
Ones
Tub de Braun
CERN
Traces de les partícules
Interacció forta
Interacció feble
Interacció electromagnètica
Danys
 
Amb la col·laboració de 

Història

 
 

Quin desenvolupament històric ha tingut la física de partícules?


En considerar la Història de la Física de partícules, un pot retrocedir fins l'antiga Grècia. Allí va aparèixer per primer cop el concepte d'àtom. Aquest concepte corresponia a la idea que tots els objectes estan fets de components més petits, indivisibles.
Tanmateix en l'antiguitat això era un concpete filòsofic, més que un concepte científic en el sentit actual.
Durant molt de temps no va tenir lloc pràcticament cap desenvolupament que fos significatiu per la Física de partícules. Per això es passa de l'Antiguitat directament als desenvolupaments del segle XIX, i després als del segle XX.