El recorregut per la Física de Partícules

 
 
Menu Principal
Ones
Tub de Braun
CERN
Traces de les partícules
Interacció forta
Interacció feble
Interacció electromagnètica
Danys
 
Amb la col·laboració de 

Col·lisions de partícules

 
 

Què passa en una col·lisió de partícules?Si dins del detector té lloc una col·lisió entre dues partícules, entre aquestes dues partícules pot donar-se una reacció.
Una reacció pot donar-se entre dues partícules accelerades, com en l'experiment col·lisionador, o entre una partícula accelerada i una en repòs, com en l'experiment de blanc fix.

En aquestes reaccions es creen diversos productes de la reacció, els quals són observats en les diferents capes del detector. Cada capa del detector és adequada per detectar i mesurar una cosa diferent.

Podràs aprendre més sobre l'estructura i les capes d'un detector més endavant, a la pàgina detectors.


 

En els detectors de partícules s'hi investiguen dues coses: o bé l'estructura de les partícules que col·lisionen, o bé l'estructura de partícules noves que s'intenten crear deliberadament. Aquestes partícules noves es creen a partir de les energies del moviment i de la massa de les partícules que col·lisionen.

És a dir: L'energia pot transformar-se en massa!!!

Però, la massa també pot transformar-se en energia!!!

Més sobre això a la pàgina següent, Energia de la massa.