El recorregut per la Física de Partícules

 
 
Menu Principal
Ones
Tub de Braun
CERN
Traces de les partícules
Interacció forta
Interacció feble
Interacció electromagnètica
Danys
 
Amb la col·laboració de 

Segle XIX

 
 

Quins desenvolupaments físics van haver-hi el s. XIX que van conduir a la física de les partícules fonamentals moderna?


1803:

El químic John Dalton (1766-1844) aporta la prova experimental de l'existència dels àtoms. A la seva època els àtoms eren els components més petits de la matèria, que no podien ser dividits mitjançant mètodes químics.

1897:

J.J.Thomson (1856-1940) descobreix l'electró, introduint la nova física de partícules, doncs de cop l'àtom esdevé divisible i comencen a investigar-se estructures més profundes de la matèria.

1900:

Max Planck (1858-1947) estableix la mecànica quàntica introduint la idea que la radiació només es presenta en "paquets" d'una mida determinada.