El recorregut per la Física de Partícules

 
 
Menu Principal
Ones
Tub de Braun
CERN
Traces de les partícules
Interacció forta
Interacció feble
Interacció electromagnètica
Danys
 
Amb la col·laboració de 

Potències de 10

 
 

Per què es necessiten les potències de 10 en el Recorregut per les partícules?


Per fer-se una idea de les dimensions que es tracten en relació amb el concepte de macrocosmos, el món de les dimensions molt grans, i amb el concepte de microcosmos, el que correspon al món de les dimensions molt petites, un s'ha d'ocupar del sistema de les potències de 10.

En general els ordres de magnitud de les longituds són més o menys coneguts per la gent en el seu entorn habitual. Així, tothom sap que en general una persona adulta medeix entre 1,6m i 2 m, que les taules fan uns 0,8m d'altura, o que la llargada d'un regle és normalment de 30cm o 20cm. Per això en general tampoc costa avaluar longituds de 1cm, 1m, 10m, i potser tampoc de 100m. Ara bé, un ja no pot imaginar tan bé longituds molt més grans o molt més petites.

Per indicar longituds s'utilitza la notació de les potències de 10. Per fer-te una idea d'aquesta notació, vet aquí un exemple:

Longituds grans : Longituds petites:
...... ......
1km = 1000m = 1*103m 1/1000m = 1*10-3m
10000m = 1*104m 1/10000m = 1*10-4m
100000m = 1*105m 1/100000m = 1*10-5m
1000000m = 1*106m 1/1000000m = 1*10-6m
...... ......

Observa doncs que per longituds grans s'utilitzen potències de 10 positives, i per longituds petites, potències de 10 negatives.

El següent dibuix dóna una idea general de les longituds de la naturalesa:


Pots veure un altre exemple il·lustratiu a la pàgina del CERN: http://microcosm.web.cern.ch/Microcosm/P10/english/P0.html


 

El que has après sobre la notació de les potències de 10 per longituds també és vàlid per altres magnituds físiques, com el pes, l'energia, etc.
Com s'escriu 1/50000m en potències de 10?

 

a -
b -
c - 5*10-3m
d -