El recorregut per la Física de Partícules

 
 
Menu Principal
Ones
Tub de Braun
CERN
Traces de les partícules
Interacció forta
Interacció feble
Interacció electromagnètica
Danys
 
Amb la col·laboració de 

Traces de les partícules en les cambres de bombolles

 
Introducció Exercici 1 Exercici 2 Exercici 3 Exercici 4 Exercici 5 Exercici 6


Quina traça mostra ... Resposta:
... la col·lisió d'una partícula del feix amb un protó? h i j
... la col·lisió d'una partícula del feix amb un electró? h i j
 

Quina traça mostra ... Resposta:
... la desintegració d'una partícula neutra? h i j