Identifikácia zaujímavých prípadov časticovej fyziky na LEP

Úcelom týchto webovských stránok je dat vám príležitost identifikovat niektoré zaujímavé interakcie castcovej fyziky alebo “eventy”. Tieto eventy bolo možné vidiet v experimentoch OPAL, a Atlas urobených v CERN-e, ktorý leží blízko Ženevy. Experiment OPAL bežal v rokoch 1989-2000 na urýchlovaci LEP (Large Electron-Positron Collider - Velký electrónovo-pozitrónový urýchlovac), ktorý bol v tom období najväcším urýchlovacom castíc na svete. Detektor ATLAS je súcastou nového, ovela výkonnejšieho urýchlovaca LHC (Large Hadron Collider – Velký hadrónový urýchlovac). V LHC sa na rozdiel od LEP-u zrážajú zväzky protónov.

Kladiem veľký dôraz na vašu aktívnu účasť. Pokúšam sa čo najjednoduchšie vysvetliť niekoľko dôležitých vecí, ktoré musíte poznať o našom experimente a rôzne typy prípadov, ktoré môžu nastať. Ale najdôležitejšou časťou je tá, kde hráte rolu "časticového detektíva" a identifikujete si obrázky odpovedajúce rôznym typom prípadov.ObsahAk vás zaujalo prezeranie jednotlivých prípadov, tak na webe by ste mohli nájsť o časticovej fyzike viac.


Poznámka pre tých, ktorý si túto stránku prezerajú ako súčasť stránok Virtuálnej Kolaborácie.

1) Pravdepodobne si prezeráte lokálnu kópiu webovej stránky. Originálnu verziu nájdete na adrese: http://hepwww.ph.man.ac.uk/~wyatt/events/home.html, ktorá je udržiavaná a bude rozšírena v priebehu nasledujúcich mesiacov/rokov.
2) Existuje ešte viac úloh okrem tých, ktoré ste vyriešili v priebehu hodiny či dvoch, čo ste strávili na týchto stránkach v škole. Predsa len dúfam, že niektorých z vás zaujala natoľko, že budete pokračovať v riešení úloh doma/v škole. (Ak áno, použite prosím originálnu stránku s adresou spomenutou vyššie.)


Poďakovania.Autorom týchto stránok je Terry Wyatt,
aktualizované Matthias Schöne
Prvá verzia: Marec 1997.
Posledná aktualizácia: Január 2009.