Úlohy (časť 4.)Štvrtá časť úloh bude trochu zložitejšia. Budete riešiť úlohy, s ktorými ste sa stretli v druhej a tretej časti, pričom dopredu nebudete vedieť o aký typ prípadu ide. Takže najprv musíte určiť či ide prípad vzniku páru častica-antičastica (ako v druhej časti), alebo či je to prípad rozpadu páru W+W- (ako v tretej časti). Potom už môžete presne určiť o aké častice v danom prípade ide.

Prípad 31
Prípad 32
Prípad 33
Prípad 34
Prípad 35
Prípad 36
Prípad 37
Prípad 38
Prípad 39
Prípad 40
Prípad 41
Prípad 42
Prípad 43
Prípad 44
Prípad 45
Prípad 46
Prípad 47
Prípad 48
Prípad 49
Prípad 50

Keď ste už úspešne určili všetky tieto prípady, tak prosím
(events) kliknite tu a pokračujte nasledujúcou časťou programu, kde sa naučíte ako identifikovať trochu zložitejšie prípady zo "Štandardného modelu".


(home) Späť na úvodnú stránku s obsahom.Terry Wyatt. Marec 1997.