Úlohy (časť 2.)V nasledujúcich prípadoch došlo k producii páru častica-antičastica. Pozrime sa či dokážete určiť typ týchto častíc!
Prípad 11
Prípad 12
Prípad 13
Prípad 14
Prípad 15
Prípad 16
Prípad 17
Prípad 18
Prípad 19
Prípad 20

Keď ste už úspešne určili všetky tieto častice, tak prosím
(events) kliknite tu a pokračujte nasledujúcou časťou programu, kde sa naučíte ako identifikovať prípady, kde došlo k produkcii W+W- páru.


(home) Späť na hlavnú stránku s obsahom.Terry Wyatt. Marec 1997.