Ako identifikovať prípady obsahujúce pár častíc W


Produkciu páru W+W- môžeme zobraziť nasledujúcim grafom:

Image Image.

Častice W sa po zhruba 10-25 sekundy rozpadávajú, takže ich nemôžeme priamo zaznamenať v našom detektore. W sa môže rozpadnúť dvoma spôsobmi. V prvom prípade sa pri rozpade produkuje leptón a antineutríno. Napríklad na nasledujúcom obrázku je zobrazený rozpad W na mión a miónové antineutríno.

Image

Podobne môže pri rozpade W vzniknúť elektrón alebo tau leptón.

Druhou možnosťou je rozpad W na kvark a antikvark:

Image

Pretože pri rozpadoch W+ aj W- vznikajú častice, ktoré vidíme v detekore, sú tieto prípady trochu viac zložitejšie ako produkcia páru častica-antičastica, ktorou sme sa zaoberali v predchádzajúcej časti. Existujú rôzne typy prípadov rozpadu W+W- v závislosti na tom, či sa oba W+ a W- rozpadli na kvarky, alebo oba na leptóny, prípadne jeden W na kvarky a druhý na leptóny.

Ďalej uvádzame zopár prípadov rozpadu W+W-:

Ak už rozumiete spôsobu ako identifikovať rôzne typy rozpadu W+W-, tak prosím
(challenge) kliknite tu a pokračujte ďalšou časťou programu, ktorou sú "Úlohy (časť 3.)".


(home) Späť na hlavnú stránku s obsahom.Terry Wyatt. Marec 1997.