Ukážky prípadu WW (lepton-neutrino/lepton-neutrino)


V prípade, že sa oba W+ a W- rozpadnú na nabité leptóny a neutrína, pozorujeme prípad s dvomi (viditeľnými) nabitými leptónmi a dvomi (neviditeľnými) neutrínami: WW (lepton-neutrino/lepton-neutrino)

Uvedomte si, že v tomto prípade pozorované leptóny neodlietávajú v navzájom opačných smeroch, ako sme to videli pri rozpade Z0 na leptón-antileptónový pár. Tento fakt je dôsledok produkcie neutrín v WW (lepton-neutrino/lepton-neutrino) .


Pohľad spredu

Image

Pohľad zboku

Image


(next event) Ďalej sa pozrime na ukážky prípadu WW (electron-neutrino/two quark) .

(challenge) Späť na všeobecnú časť "Ako identifikovať prípady obsahujúce pár častíc W".

(home) Späť na hlavnú stránku s obsahom.Terry Wyatt. Marec 1997.