Ukážky prípadu WW (electron-neutrino/two quark)


V prípade, že sa prvý W rozpadne na elektrón a neutríno a druhý W na kvark a antikvark, pozorujeme prípad s elektrónom, (neviditeľným) neutrínom a dve spŕšky: WW (electron-neutrino/two quark)


Pohľad spredu

Image

Pohľad zboku

Image

Neutríno síce nezanechá v detektore žiaden signál, ale jeho hybnosť môžeme určiť pomocou zakóna zachovania hybnosti.

Pohľad spredu s vektorom zobrazujúcim chýbajúcu hybnosť

Image


(next event) Ďalej sa pozrime na ukážky prípadu WW (muon-neutrino/two quark) .

(challenge) Späť na všeobecnú časť "Ako identifikovať prípady obsahujúce pár častíc W".

(home) Späť na úvodnú stránku s obsahom.Terry Wyatt. Marec 1997.