Ukážka prípadu WW (muon-neutrino/two quark)


V prípade, že sa prvý W rozpadne na mión a neutríno a druhý W na kvark a antikvark, pozorujeme prípad s miónom, (neviditežným) neutrínom a dvomi spŕškami: WW (muon-neutrino/two quark)


Pohžad spredu

Image

Pohžad zboku

Image


(next event) Ďalej sa pozrime na ukážky prípadu WW (tau-neutrino/two quark) .

(challenge) Spä na všeobecnú čas "Ako identifikova prípady obsahujúce pár častíc W".

(home) Spä na hlavnú stránku s obsahom.Terry Wyatt. Marec 1997.