Ukážky prípadu WW (tau-neutrino/two quark)


V tomto prípade sa jeden z W rozpadol na kvark-antikvarkový pár. Druhý W sa rozpadol na tau a antineutríno. Následne sa tau rozpadlo a vznikol nabitý hadrón: WW (tau-neutrino/two quark)


Pohľad spredu

Image

Pohľad zboku

Image


(challenge) Späť na všeobecnú časť "Ako identifikovať prípady obsahujúce pár častíc W".

(home) Späť na hlavnú stránku s obsahom.Terry Wyatt. Marec 1997.