Ukážky prípadu WW (four quark)


V prípade, že sa oba W+ a W- rozpadnú na kvark a antikvark, pozorujeme prípad s dvomi kvarkami a dvomi antikvarkami. V detektore by sme tak mali pozorovať štyri hadrónové spŕšky. WW (four quark)


Ukážka prípadu WW (four quark) č. 1

Pohľad spredu

Image

Pohľad zboku

Image

Pohľad zboku s kužeľmi zobrazujúcimi 4 spŕšky

Image


Ukážka prípadu WW (four quark) č. 2

Pohľad spredu

Image

Pohľad zboku

Image


(next event) Ďalej sa pozrime na ukážky prípadu WW (lepton-neutrino/lepton-neutrino).

(challenge) Späť na všeobecnú časť "Ako identifikovať prípady obsahujúce pár častíc W".

(home) Späť na hlavnú stránku s obsahom.Terry Wyatt. Marec 1997.