Úvod

Súcastou najväcšieho urýchlovaca castíc na svete LHC je tunnel, ktorý je 27 kilometrov dlhý a ktorý leží v hlbke asi 100 metrov pod povrchom zeme blízko Ženevy vo Švajciarsku. LHC bol postavený tam, kde bol predtým LEP, a zrážajú sa v nom protón-protónové zväzky namiesto zväzkov elektrónov a pozitrónov. Cielom týchto webovských stránok je umožnit vám identifikovat niektoré zo zaujímavých eventov, ktoré sa stali v LEP-e a v LHC.

Na nasledujúcom obrázku je schématicky naznačený jednoduchý príklad jedného z typov zrážok, ktoré študujeme.

Image

Na obrázku je zobrazený elektrón (e-) a pozitrón (e+). Pozitrón je antihmotovým ekvivalentom (antičasticou) elektrónu. V urýchľovači letia oproti sebe s vysokou energiou zväzky elektrónov a pozitrónov. Na obrázku sa e- zráža s e+ a produkuju časticu Z0. Kedže hybnosti prilietávajúcich e- a e+ majú rovnakú veľkosť a opačný smer, Z0 nezískavá žiadnu hybnosť, a preto ostáva nehybný. Po veľmi krátkom časovom okamihu (okolo 10-25 sekundy) sa Z0 rozpadá a produkuje mión (µ-) a antimión (µ+). Mión a antimión potom odlietávaju preč v navzájom opačných smeroch.

Protón-protónová zrážka je velmi podobná tejto reakcii.

Obklopíme miesto kde vzniká Z0 detektormi, ktoré nám umožnia pozorovať častice, ktoré vznikajú pri jeho rozpade.

Jednotlivé druhy elementárnych častíc zoskupujeme do rodín. Prvú rodinu nazývame "leptóny":

Image

Okrem už vyššie spomenutého elektrónu a miónu existuje aj tretí člen tejto rodiny, ktorý nesie elektrický náboj a nazýva sa "tau". Každá z týchto troch častíc ma partnera, ktorý sa nazýva "neutríno". Neutrína nie sú nositeľmi elektrického náboja a môžu prechádzať hmotou obrovské vzdialenosti bez toho aby s ňou interagovali. Nezanechávaju žiadnu stopu v našom detektore, hoci niekedy môžeme dedukovať, že nastala produkcia netrína. (Neskôr uvidíte ako!)

Druhú rodinu tvoria elementárne častice, ktoré nazývame "kvarky" (anglicky quarks):

Image

"Horný" a "dolný" (z anglického "up" a "down") kvark sa nachádzajú vo vnútri protónov a neutrónov (ktoré sa nachádzajú v atómových jadrách). Ťažšie kvarky môžu vznikať na urýchľovačoch častíc, alebo pri interakciách kozmického žiarenia s vrchnými vrstvami atmosféry, ale na Zemi sa prirodzene nevyskytujú.

V nasledujúcich častiach si najprv povieme trochu viac o detektoroch, ktoré používame na hľadanie rôznych druhov častíc pri ich lete cez náš experiment. Potom si postupne vysvetlíme ako identifikovať rôzne druhy interakcií častíc, tzv. "prípady", ktoré môžu nastať (spolu s pomocnými príkladmi na začiatok). Na konci každej časti na vás bude čakať úloha, kde sa zahráte na časticového detektíva.

Ak by ste sa chceli dozvedieť viac o elementárnych časticiach a silách, ktoré medzi nimi pôsobia, tak sa pozrite sem.

(detector) Kliknite sem a pokračujte v ďalšej časti programu, ktorou je "Detektor a ako chápať obrázky jednotlivých prípadov".


(home) Späť na úvodnú stránku s obsahom.Terry Wyatt. March 1997.