Ako identifikovať prípady obsahujúce pár častica-antičastica (Z0 rozpad)


Pravdepodobne najjednoduchšie identifikovateľným typom prípadov sú tie, kde elektrón a pozitrón anihilujú a vytvoria Z0, ktorá svojim rozpadom vytvorí pár častica-antičastica. Častica a antičastica potom odlietávajú od seba a sú pozorované v detektore. Napríklad na nasledujúcom obrázku je zobrazený rozpad Z0 na mión-antimiónový pár:


Tu máme zopár prípadov s rôznym výsledným párom častica-antičastica spolu s návodom ako ich identifikovať:

Ak už rozumiete spôsobu ako identifikovať rôzne typy týchto prípadov, tak prosím:
(challenge) kliknite sem a pokračujte ďalšou časťou programu, ktorou sú "Úlohy (časť 2.)".


(home) Späť na hlavnú stránku s obsahom.Terry Wyatt. Marec 1997.