Ukážky prípadov quark pair


Vysokoenergetický kvark vytvára v detektore celú spŕšku (z anglického jet) častíc, ktoré potom letia v smere pôvodného kvarku. A sú to tieto častice (presnejšie povedané), ktoré potom pozorujeme v detektore.

Keď sa Z0 rozpadne na kvark-antikvarkový pár, očakávame, že v detektore uvidíme navzájom opačné spŕšky častíc. Vo väčšine prípadov to budú hadróny, takže by sme mali pozorovať množstvo dráh a zhlukov energie v elektromagnetickom a hadrónovom kalorimetri.

Na nasledujúcich obrázkoch je zopár ukážok daného prípadu.


Ukážka prípadu quark pair č. 1

Pohľad spredu

Image

Pohľad zboku

Image

Všimite si, že niekedy niektoré častice vylietávajú pod veľkým uhlom vzhľadom na oba spŕšky. Tie však zvyknú mať veľmi malú hybnosť (ako si aj môžete na obrázku všimnúť, su označené žltou a zelenou farbou). Častice s veľkou hybnosťou sa naopak držia čo najviac stredu spŕšky.


Niekedy môže spŕška obsahovať popri hadrónoch aj elektróny alebo mióny, ako je to v nasledujúcej ukážke:

Ukážka prípadu quark pair č. 2

Pohľad spredu

Image

Pohľad zboku

Image


(challenge) Späť na všeobecnú časť "Ako identifikovať prípady obsahujúce pár častica-antičastica".

(home) Späť na hlavnú stránku s obsahom.Terry Wyatt. Marec 1997.