Pocítanie rozpadov Z0 LHC


Ak už viete identifikovat rôzne rozpady Z0 na LEP-e, ste velmi dobre pripravení nájsť Z0 v zrážkach iných častíc. Napr. v protón – protónových zrážkach na LHC, ktoré majú vysokú energiu, sa produkuje oveľa viac častíc ako na LEP-e, takže analýza eventov je oveľa ťažšia.

V nasledujúcom cvičení by ste mali skúsiť nájsť medzi všetkými časticami produkovanými v evente Z0 bosóny. Aby sme si problem zjednodušili, skúsme hľadať rozpady Z0 na electron-pozitrónové alebo mión-antimiónové páry. Elektróny a mióny možno identifikovať pomocou tých istých charakteristických stôp ako v časti Identification of particle-antiparticle pairs – Identifikácia párov častica-antičastica na LEP-e.

Detekovaný pár by mal mať opačný náboj. Kliknutím na jednu z dráh v Pick móde získate všetku potrebnú informáciu o jeho náboji a energii v Track Momenta Window – Okne s hybnosťami dráh.

Príklad rozpadu Z0→e+e-
(Kliknite, ak chcete zväcšenie.)

Príklad rozpadu Z0→μ+μ-
(Kliknite, ak chcete zväčšenie.)

Ďalšiou komplikáciou na LHC sú tzv. pozaďové procesy, z ktorých mnohé sa objavujú oveľa častejšie, ako procesy, ktoré hľadáme. Pre eventy s párom elektrón-pozitrón, alebo mión-antimión sú najvýznamnejšie pozadia vznikajúce rozpadom párov top-antitop kvarkov. Tieto páry kvarkov sa môžu rozpadávať procesm t+t→ μ++ν+ μ-+ν+… alebo t+t→ e++ν+ e-+ν+…, kde … znamenajú ďalšie častice v kvarkových jet-och. Aby sa potlačilo toto pozadie, možno využiť charakteristické rozdiely medzi ním a eventami soZ0 bozónmi

Príklad rozpadu tt
(Kliknite, ak chcete zväcšenie.)

Teraz môžete spustit program Hypatia.

Prosím, rozdelte eventy do troch kategórií,

podľa kritérií, ktoré boli popísané vyššie.
Tu môžete vpísať a označiť vaše odpovede.

(home) Spät na úvodnú stránku stránku s obsahom.Terry Wyatt. Marec 1997.