Počítanie rozpadov W: ešte zložitejšie počítanie


Ak ste sa dostali až sem, tak je z vás už pravdepodobne expert na určovanie jednotlivých typov prípadov Z0 a W. Ponúkam vám ešte zložitejšie prípady, ktoré vás udržia na špici!

V predchádzjúcej časti ste počítali pomery pri rozpadoch Z0. Ďalším dôležitým meraním je určenie pomeru všetkých typov rozpadov W. Pripomeňme si že sú to tieto:

prípad štvoritej spŕšky: WW (four quark),

prípad s dvomi leptónmi a dvoma neutrínami: WW (lepton-neutrino/lepton-neutrino)

a prípad leptón-neutríno, kvark-antikvark: WW (electron-neutrino/two quark), WW (muon-neutrino/two quark), WW (tau-neutrino/two quark).

Teraz bude vašou úlohou prejsť cez všetky prípady a určiť počty jednotlivých rozpadov W. Ale pozor! Do zoznamu sú primiešané aj rozpady Z0. Takže najprv musíte určiť či sa jedná o W rozpad, alebo je to nejaký iný typ prípadu.

Prvým meraním môže byť spočítanie celkového počtu W prípadov ("vyhodením" všetkých prípadov, o ktorých si myslíte že nie sú W rozpady). Ďalej spočítajte počet jednotlivých druhov W prípadov a určte ich pomery.

Predpokladáme že počet každého z WW (electron-neutrino/two quark), WW (muon-neutrino/two quark) a WW (tau-neutrino/two quark) prípadov je 0,29 násobkom počtu WW (four quark) prípadov. Taktiež predpokladáme, že celkový pozorovaný počet WW (lepton-neutrino/lepton-neutrino) prípadov je 0,18 násobkom počtu WW (four quark) prípadov. Overte či vaše počty su štatisticky zhodné s týmito hodnotami.

Užitočná pomôcka! V piatej časti úloh, ste prezerali zložitejšie typy prípadov. Tu sa stretnete so zopár Z0 rozpadmi, ktoré zapríčinili vznik vysokoenergetických fotónov v prípadoch s párom častica-antičastica. K dispozícii budete mať pohľady spredu a zboku tam, kde to bude potrebné na rozlíšenie typu rozpadu.

Ďalej nasleduje zoznam prípadov. Ak pracujete v skupine, môžete si prípady rozdeliť a potom zlúčiť svoje výsledky. Ak ste sám a nemáte čas na prezretie všetkých prípadov, stačí spočítať aj ich menšiu časť.

Prípad 1
Prípad 2
Prípad 3
Prípad 4
Prípad 5
Prípad 6
Prípad 7
Prípad 8
Prípad 9
Prípad 10
Prípad 11
Prípad 12
Prípad 13
Prípad 14
Prípad 15
Prípad 16
Prípad 17
Prípad 18
Prípad 19
Prípad 20
Prípad 21
Prípad 22
Prípad 23
Prípad 24 spredu zboku
Prípad 25
Prípad 26
Prípad 27
Prípad 28
Prípad 29
Prípad 30
Prípad 31 spredu zboku
Prípad 32
Prípad 33
Prípad 34
Prípad 35
Prípad 36
Prípad 37
Prípad 38
Prípad 39
Prípad 40
Prípad 41
Prípad 42
Prípad 43
Prípad 44
Prípad 45
Prípad 46
Prípad 47
Prípad 48
Prípad 49
Prípad 50
Prípad 51
Prípad 52
Prípad 53 spredu zboku
Prípad 54
Prípad 55
Prípad 56
Prípad 57
Prípad 58
Prípad 59
Prípad 60
Prípad 61
Prípad 62
Prípad 63
Prípad 64
Prípad 65
Prípad 66
Prípad 67
Prípad 68
Prípad 69
Prípad 70
Prípad 71
Prípad 72
Prípad 73
Prípad 74
Prípad 75
Prípad 76
Prípad 77
Prípad 78
Prípad 79
Prípad 80
Prípad 81
Prípad 82
Prípad 83
Prípad 84
Prípad 85
Prípad 86
Prípad 87
Prípad 88
Prípad 89
Prípad 90
Prípad 91
Prípad 92
Prípad 93
Prípad 94
Prípad 95
Prípad 96
Prípad 97
Prípad 98
Prípad 99 spredu zboku
Prípad 100
Prípad 101
Prípad 102
Prípad 103
Prípad 104
Prípad 105
Prípad 106
Prípad 107
Prípad 108
Prípad 109
Prípad 110
Prípad 111
Prípad 112
Prípad 113
Prípad 114
Prípad 115
Prípad 116
Prípad 117
Prípad 118
Prípad 119
Prípad 120
Prípad 121
Prípad 122
Prípad 123
Prípad 124
Prípad 125
Prípad 126
Prípad 127
Prípad 128
Prípad 129
Prípad 130
Prípad 131
Prípad 132
Prípad 133
Prípad 134 spredu zboku
Prípad 135
Prípad 136
Prípad 137
Prípad 138
Prípad 139
Prípad 140
Prípad 141
Prípad 142
Prípad 143
Prípad 144
Prípad 145 spredu zboku
Prípad 146
Prípad 147
Prípad 148
Prípad 149
Prípad 150
Prípad 151
Prípad 152
Prípad 153
Prípad 154
Prípad 155
Prípad 156
Prípad 157
Prípad 158
Prípad 159
Prípad 160 spredu zboku
Prípad 161
Prípad 162
Prípad 163
Prípad 164
Prípad 165
Prípad 166
Prípad 167
Prípad 168
Prípad 169
Prípad 170
Prípad 171 spredu zboku
Prípad 172
Prípad 173
Prípad 174
Prípad 175
Prípad 176
Prípad 177
Prípad 178
Prípad 179
Prípad 180
Prípad 181
Prípad 182
Prípad 183
Prípad 184
Prípad 185
Prípad 186
Prípad 187
Prípad 188
Prípad 189
Prípad 190
Prípad 191
Prípad 192
Prípad 193
Prípad 194
Prípad 195
Prípad 196
Prípad 197
Prípad 198
Prípad 199
Prípad 200
Prípad 201
Prípad 202
Prípad 203
Prípad 204
Prípad 205
Prípad 206
Prípad 207
Prípad 208
Prípad 209
Prípad 210
Prípad 211
Prípad 212
Prípad 213
Prípad 214
Prípad 215
Prípad 216
Prípad 217
Prípad 218
Prípad 219
Prípad 220
Prípad 221
Prípad 222
Prípad 2231
Prípad 224
Prípad 225
Prípad 226
Prípad 227
Prípad 228
Prípad 229
Prípad 230
Prípad 231
Prípad 232
Prípad 233
Prípad 234
Prípad 235
Prípad 236
Prípad 237
Prípad 238
Prípad 239
Prípad 240
Prípad 241
Prípad 242
Prípad 243
Prípad 244
Prípad 245
Prípad 246
Prípad 247
Prípad 248
Prípad 249
Prípad 250
Prípad 251
Prípad 252
Prípad 253
Prípad 254
Prípad 255
Prípad 256
Prípad 257
Prípad 258
Prípad 259
Prípad 260
Prípad 261
Prípad 262
Prípad 263
Prípad 264
Prípad 265
Prípad 266
Prípad 267 spredu zboku
Prípad 268
Prípad 269
Prípad 270
Prípad 271
Prípad 272
Prípad 273
Prípad 274
Prípad 275
Prípad 276
Prípad 277
Prípad 278
Prípad 279
Prípad 280
Prípad 281
Prípad 282
Prípad 283
Prípad 284
Prípad 285
Prípad 286
Prípad 287
Prípad 288
Prípad 289 spredu zboku
Prípad 290
Prípad 291
Prípad 292
Prípad 293
Prípad 294
Prípad 295
Prípad 296
Prípad 297
Prípad 298
Prípad 299
Prípad 300
Prípad 301
Prípad 302
Prípad 303
Prípad 304
Prípad 305 spredu zboku
Prípad 306
Prípad 307
Prípad 308
Prípad 309
Prípad 310
Prípad 311
Prípad 312
Prípad 313
Prípad 314
Prípad 315
Prípad 316
Prípad 317
Prípad 318
Prípad 319
Prípad 320
Prípad 321
Prípad 322
Prípad 323
Prípad 324
Prípad 325
Prípad 326
Prípad 327
Prípad 328
Prípad 329
Prípad 330
Prípad 331
Prípad 332
Prípad 333
Prípad 334
Prípad 335
Prípad 336
Prípad 337
Prípad 338
Prípad 339
Prípad 340
Prípad 341
Prípad 342
Prípad 343
Prípad 344
Prípad 345
Prípad 346
Prípad 347
Prípad 348
Prípad 349
Prípad 350
Prípad 351
Prípad 352
Prípad 353
Prípad 354
Prípad 355
Prípad 356
Prípad 357
Prípad 358
Prípad 359
Prípad 360
Prípad 361
Prípad 362
Prípad 363
Prípad 364
Prípad 365
Prípad 366
Prípad 367
Prípad 368
Prípad 369
Prípad 370
Prípad 371
Prípad 372
Prípad 373
Prípad 374
Prípad 375
Prípad 376
Prípad 377
Prípad 378
Prípad 379
Prípad 380
Prípad 381
Prípad 382
Prípad 383
Prípad 384
Prípad 385
Prípad 386
Prípad 387
Prípad 388
Prípad 389
Prípad 390
Prípad 391
Prípad 392
Prípad 393
Prípad 394
Prípad 395
Prípad 396
Prípad 397
Prípad 398
Prípad 399
Prípad 400
Prípad 401
Prípad 402
Prípad 403
Prípad 404
Prípad 405
Prípad 406
Prípad 407
Prípad 408
Prípad 409
Prípad 410
Prípad 411
Prípad 412
Prípad 413
Prípad 414
Prípad 415
Prípad 416
Prípad 417
Prípad 418
Prípad 419
Prípad 420
Prípad 421
Prípad 422
Prípad 423
Prípad 424
Prípad 425
Prípad 426
Prípad 427
Prípad 428
Prípad 429
Prípad 430
Prípad 431
Prípad 432
Prípad 433
Prípad 434
Prípad 435
Prípad 436
Prípad 437
Prípad 438
Prípad 439
Prípad 440
Prípad 441
Prípad 442
Prípad 443
Prípad 444
Prípad 445
Prípad 446
Prípad 447
Prípad 448
Prípad 449
Prípad 450
Prípad 451
Prípad 452
Prípad 453
Prípad 454
Prípad 455
Prípad 456
Prípad 457
Prípad 458
Prípad 459
Prípad 460
Prípad 461
Prípad 462
Prípad 463
Prípad 464
Prípad 465
Prípad 466
Prípad 467
Prípad 468
Prípad 469
Prípad 470
Prípad 471
Prípad 472
Prípad 473
Prípad 474
Prípad 475
Prípad 476
Prípad 477
Prípad 478
Prípad 479Autor: Pezouna Pieri. Jún 1998.

Posledná zmena: Terry Wyatt. Apríl 1999.