Počítanie rozpadov Z0 LEP


V druhej časti úloh, ste sa naučili ako rozlíšiť prípady rozpadu Z0 na rôzne páry častica-antičastica. Teraz by sme sa mohli pozrieť na jedno z dôležitých meraní, ktoré robíme na LEP. Je to meranie pomerov jednotlivých typov rozpadov Z0.

V tejto časti budete mať k dispozícii veľké množstvo prípadov rozpadu Z0. Pozrite sa na každý jeden a určte počet každého z nasledujúcich prípadov: electron pair, muon pair, tau pair a quark pair.

Pred tým než sa pohnete ďalej, musíte vynásobiť počet electron pair prípadov číslom 1,6. Netrápte sa tým odkiaľ prišlo toto číslo, na dokončenie tejto úlohy to nie je potrebné vedieť. Ak vás to však veľmi zaujíma, kliknite tu a dozviete sa o tomto čísle viac.

Ak sa vám už podarilo spočítať všetky prípady, môžete si položiť zopár zaujímavých otázok:

Poznámka: aby ste určili či sú dve čísla "štatisticky zhodné", mali by ste mať aspoň základne predstavy o "štatistickej chybe" a "štatistických neurčitostiach". Pomoc pre tých, ktorí o štatistike veľa nevedia.

Tu sú prípady. Nevadí, ak nemáte čas na to, aby ste ich všetky prezreli. Počty jednotlivých prípadov môžete urobiť aj na menšej časti z celého súboru. Samozrejme že vaše merania budú tým presnejšie, čím väčšie množstvo prípadov spracujete. Ďalšou možnosťou je spolupráca s priateľmi. Každý spracuje inú časť prípadov a výsledky nakoniec spojíte.

Prípad 1
Prípad 2
Prípad 3
Prípad 4
Prípad 5
Prípad 6
Prípad 7
Prípad 8
Prípad 9
Prípad 10
Prípad 11
Prípad 12
Prípad 13
Prípad 14
Prípad 15
Prípad 16
Prípad 17
Prípad 18
Prípad 19
Prípad 20
Prípad 21
Prípad 22
Prípad 23
Prípad 24
Prípad 25
Prípad 26
Prípad 27
Prípad 28
Prípad 29
Prípad 30
Prípad 31
Prípad 32
Prípad 33
Prípad 34
Prípad 35
Prípad 36
Prípad 37
Prípad 38
Prípad 39
Prípad 40
Prípad 41
Prípad 42
Prípad 43
Prípad 44
Prípad 45
Prípad 46
Prípad 47
Prípad 48
Prípad 49
Prípad 50
Prípad 51
Prípad 52
Prípad 53
Prípad 54
Prípad 55
Prípad 56
Prípad 57
Prípad 58
Prípad 59
Prípad 60
Prípad 61
Prípad 62
Prípad 63
Prípad 64
Prípad 65
Prípad 66
Prípad 67
Prípad 68
Prípad 69
Prípad 70
Prípad 71
Prípad 72
Prípad 73
Prípad 74
Prípad 75
Prípad 76
Prípad 77
Prípad 78
Prípad 79
Prípad 80
Prípad 81
Prípad 82
Prípad 83
Prípad 84
Prípad 85
Prípad 86
Prípad 87
Prípad 88
Prípad 89
Prípad 90
Prípad 91
Prípad 92
Prípad 93
Prípad 94
Prípad 95
Prípad 96
Prípad 97
Prípad 98
Prípad 99
Prípad 100
Prípad 101
Prípad 102
Prípad 103
Prípad 104
Prípad 105
Prípad 106
Prípad 107
Prípad 108
Prípad 109
Prípad 110
Prípad 111
Prípad 112
Prípad 113
Prípad 114
Prípad 115
Prípad 116
Prípad 117
Prípad 118
Prípad 119
Prípad 120
Prípad 121
Prípad 122
Prípad 123
Prípad 124
Prípad 125
Prípad 126
Prípad 127
Prípad 128
Prípad 129
Prípad 130
Prípad 131
Prípad 132
Prípad 133
Prípad 134
Prípad 135
Prípad 136
Prípad 137
Prípad 138
Prípad 139
Prípad 140
Prípad 141
Prípad 142
Prípad 143
Prípad 144
Prípad 145
Prípad 146
Prípad 147
Prípad 148
Prípad 149
Prípad 150
Prípad 151
Prípad 152
Prípad 153
Prípad 154
Prípad 155
Prípad 156
Prípad 157
Prípad 158
Prípad 159
Prípad 160
Prípad 161
Prípad 162
Prípad 163
Prípad 164
Prípad 165
Prípad 166
Prípad 167
Prípad 168
Prípad 169
Prípad 170
Prípad 171
Prípad 172
Prípad 173
Prípad 174
Prípad 175
Prípad 176
Prípad 177
Prípad 178
Prípad 179
Prípad 180
Prípad 181
Prípad 182
Prípad 183
Prípad 184
Prípad 185
Prípad 186
Prípad 187
Prípad 188
Prípad 189
Prípad 190
Prípad 191
Prípad 192
Prípad 193
Prípad 194
Prípad 195
Prípad 196
Prípad 197
Prípad 198
Prípad 199
Prípad 200
Prípad 201
Prípad 202
Prípad 203
Prípad 204
Prípad 205
Prípad 206
Prípad 207
Prípad 208
Prípad 209
Prípad 210
Prípad 211
Prípad 212
Prípad 213
Prípad 214
Prípad 215
Prípad 216
Prípad 217
Prípad 218
Prípad 219
Prípad 220
Prípad 221
Prípad 222
Prípad 223
Prípad 224
Prípad 225
Prípad 226
Prípad 227
Prípad 228
Prípad 229
Prípad 230
Prípad 231
Prípad 232
Prípad 233
Prípad 234
Prípad 235
Prípad 236
Prípad 237
Prípad 238
Prípad 239
Prípad 240
Prípad 241
Prípad 242
Prípad 243
Prípad 244
Prípad 245
Prípad 246
Prípad 247
Prípad 248
Prípad 249
Prípad 250
Prípad 251
Prípad 252
Prípad 253
Prípad 254
Prípad 255
Prípad 256
Prípad 257
Prípad 258
Prípad 259
Prípad 260
Prípad 261
Prípad 262
Prípad 263
Prípad 264
Prípad 265
Prípad 266
Prípad 267
Prípad 268
Prípad 269
Prípad 270
Prípad 271
Prípad 272
Prípad 273
Prípad 274
Prípad 275
Prípad 276
Prípad 277
Prípad 278
Prípad 279
Prípad 280
Prípad 281
Prípad 282
Prípad 283
Prípad 284
Prípad 285
Prípad 286
Prípad 287
Prípad 288
Prípad 289
Prípad 290
Prípad 291
Prípad 292
Prípad 293
Prípad 294
Prípad 295
Prípad 296
Prípad 297
Prípad 298
Prípad 299
Prípad 300
Prípad 301
Prípad 302
Prípad 303
Prípad 304
Prípad 305
Prípad 306
Prípad 307
Prípad 308
Prípad 309
Prípad 310
Prípad 311
Prípad 312
Prípad 313
Prípad 314
Prípad 315
Prípad 316
Prípad 317
Prípad 318
Prípad 319
Prípad 320
Prípad 321
Prípad 322
Prípad 323
Prípad 324
Prípad 325
Prípad 326
Prípad 327
Prípad 328
Prípad 329
Prípad 330
Prípad 331
Prípad 332
Prípad 333
Prípad 334
Prípad 335
Prípad 336
Prípad 337
Prípad 338
Prípad 339
Prípad 340
Prípad 341
Prípad 342
Prípad 343
Prípad 344
Prípad 345
Prípad 346
Prípad 347
Prípad 348
Prípad 349
Prípad 350
Prípad 351
Prípad 352
Prípad 353
Prípad 354
Prípad 355
Prípad 356
Prípad 357
Prípad 358
Prípad 359
Prípad 360
Prípad 361
Prípad 362
Prípad 363
Prípad 364
Prípad 365
Prípad 366
Prípad 367
Prípad 368
Prípad 369
Prípad 370
Prípad 371
Prípad 372
Prípad 373
Prípad 374
Prípad 375
Prípad 376
Prípad 377
Prípad 378
Prípad 379
Prípad 380
Prípad 381
Prípad 382
Prípad 383
Prípad 384
Prípad 385
Prípad 386
Prípad 387
Prípad 388
Prípad 389
Prípad 390
Prípad 391
Prípad 392
Prípad 393
Prípad 394
Prípad 395
Prípad 396
Prípad 397
Prípad 398
Prípad 399
Prípad 400
Prípad 401
Prípad 402
Prípad 403
Prípad 404
Prípad 405
Prípad 406
Prípad 407
Prípad 408
Prípad 409
Prípad 410
Prípad 411
Prípad 412
Prípad 413
Prípad 414
Prípad 415
Prípad 416
Prípad 417
Prípad 418
Prípad 419
Prípad 420
Prípad 421
Prípad 422
Prípad 423
Prípad 424
Prípad 425
Prípad 426
Prípad 427
Prípad 428
Prípad 429
Prípad 430
Prípad 431
Prípad 432
Prípad 433
Prípad 434
Prípad 435
Prípad 436
Prípad 437
Prípad 438
Prípad 439
Prípad 440
Prípad 441
Prípad 442
Prípad 443
Prípad 444
Prípad 445
Prípad 446
Prípad 447
Prípad 448
Prípad 449
Prípad 450
Prípad 451
Prípad 452
Prípad 453
Prípad 454
Prípad 455
Prípad 456
Prípad 457
Prípad 458
Prípad 459
Prípad 460
Prípad 461
Prípad 462
Prípad 463
Prípad 464
Prípad 465
Prípad 466
Prípad 467
Prípad 468
Prípad 469
Prípad 470
Prípad 471
Prípad 472
Prípad 473
Prípad 474
Prípad 475
Prípad 476
Prípad 477
Prípad 478
Prípad 479
Prípad 480
Prípad 481
Prípad 482
Prípad 483
Prípad 484
Prípad 485
Prípad 486
Prípad 487
Prípad 488
Prípad 489
Prípad 490
Prípad 491
Prípad 492
Prípad 493
Prípad 494
Prípad 495
Prípad 496
Prípad 497
Prípad 498
Prípad 499
Prípad 500
Prípad 501
Prípad 502
Prípad 503
Prípad 504
Prípad 505
Prípad 506
Prípad 507
Prípad 508
Prípad 509
Prípad 510
Prípad 511
Prípad 512
Prípad 513
Prípad 514
Prípad 515
Prípad 516
Prípad 517
Prípad 518
Prípad 519
Prípad 520
Prípad 521
Prípad 522
Prípad 523
Prípad 524
Prípad 525
Prípad 526
Prípad 527
Prípad 528
Prípad 529
Prípad 530
Prípad 531
Prípad 532
Prípad 533
Prípad 534
Prípad 535
Prípad 536
Prípad 537
Prípad 538
Prípad 539
Prípad 540
Prípad 541
Prípad 542
Prípad 543
Prípad 544
Prípad 545
Prípad 546
Prípad 547
Prípad 548
Prípad 549
Prípad 550
Prípad 551
Prípad 552
Prípad 553
Prípad 554
Prípad 555
Prípad 556
Prípad 557
Prípad 558
Prípad 559
Prípad 560
Prípad 561
Prípad 562
Prípad 563
Prípad 564
Prípad 565
Prípad 566
Prípad 567
Prípad 568
Prípad 569
Prípad 570
Prípad 571
Prípad 572
Prípad 573
Prípad 574
Prípad 575
Prípad 576
Prípad 577
Prípad 578
Prípad 579
Prípad 580
Prípad 581
Prípad 582
Prípad 583
Prípad 584
Prípad 585
Prípad 586
Prípad 587
Prípad 588
Prípad 589
Prípad 590
Prípad 591
Prípad 592
Prípad 593
Prípad 594
Prípad 595
Prípad 596
Prípad 597
Prípad 598
Prípad 599
Prípad 600
Prípad 601
Prípad 602
Prípad 603
Prípad 604
Prípad 605
Prípad 606
Prípad 607
Prípad 608
Prípad 609
Prípad 610
Prípad 611
Prípad 612
Prípad 613
Prípad 614
Prípad 615
Prípad 616
Prípad 617
Prípad 618
Prípad 619
Prípad 620
Prípad 621
Prípad 622
Prípad 622
Prípad 623
Prípad 624
Prípad 625
Prípad 626
Prípad 627
Prípad 628
Prípad 629
Prípad 630
Prípad 631
Prípad 632
Prípad 633
Prípad 634
Prípad 635
Prípad 636
Prípad 637
Prípad 638
Prípad 639
Prípad 640
Prípad 641
Prípad 642
Prípad 643
Prípad 644
Prípad 645
Prípad 646
Prípad 647
Prípad 648
Prípad 649
Prípad 650
Prípad 651
Prípad 652
Prípad 653
Prípad 654
Prípad 655
Prípad 656
Prípad 657
Prípad 658
Prípad 659
Prípad 660
Prípad 661
Prípad 662
Prípad 663
Prípad 664
Prípad 665
Prípad 666
Prípad 667
Prípad 668
Prípad 669
Prípad 670
Prípad 671
Prípad 672
Prípad 673
Prípad 674
Prípad 675
Prípad 676
Prípad 677
Prípad 678
Prípad 679
Prípad 680
Prípad 681
Prípad 682
Prípad 683
Prípad 684
Prípad 685
Prípad 686
Prípad 687
Prípad 688
Prípad 689
Prípad 690
Prípad 691
Prípad 692
Prípad 693
Prípad 694
Prípad 695
Prípad 696
Prípad 697
Prípad 698
Prípad 699
Prípad 700
Prípad 701
Prípad 702
Prípad 703
Prípad 704
Prípad 705
Prípad 706
Prípad 707
Prípad 708
Prípad 709
Prípad 710
Prípad 711
Prípad 712
Prípad 713
Prípad 714
Prípad 715
Prípad 716
Prípad 717
Prípad 718
Prípad 719
Prípad 720
Prípad 721
Prípad 722
Prípad 723
Prípad 724
Prípad 725
Prípad 726
Prípad 727
Prípad 728
Prípad 729
Prípad 730
Prípad 731
Prípad 732
Prípad 733
Prípad 734
Prípad 735
Prípad 736
Prípad 737
Prípad 738
Prípad 739
Prípad 740
Prípad 741
Prípad 742
Prípad 743
Prípad 744
Prípad 745
Prípad 746
Prípad 747
Prípad 748
Prípad 749
Prípad 750
Prípad 751
Prípad 752
Prípad 753
Prípad 754
Prípad 755
Prípad 756
Prípad 757
Prípad 758
Prípad 759
Prípad 760
Prípad 761
Prípad 762
Prípad 763
Prípad 764
Prípad 765
Prípad 766
Prípad 767
Prípad 768
Prípad 769
Prípad 770
Prípad 771
Prípad 772
Prípad 773
Prípad 774
Prípad 775
Prípad 776
Prípad 777
Prípad 778
Prípad 779
Prípad 780
Prípad 781
Prípad 782
Prípad 783
Prípad 784
Prípad 785
Prípad 786
Prípad 787
Prípad 788
Prípad 789
Prípad 790
Prípad 791
Prípad 792
Prípad 793
Prípad 794
Prípad 795
Prípad 796
Prípad 797
Prípad 798
Prípad 799
Prípad 800
Prípad 801
Prípad 802
Prípad 803
Prípad 804
Prípad 805
Prípad 806
Prípad 807
Prípad 808
Prípad 809
Prípad 810
Prípad 811
Prípad 812
Prípad 813
Prípad 814
Prípad 815
Prípad 816
Prípad 817
Prípad 818
Prípad 819
Prípad 820
Prípad 821
Prípad 822
Prípad 823
Prípad 824
Prípad 825
Prípad 826
Prípad 827
Prípad 828
Prípad 829
Prípad 830
Prípad 831
Prípad 832
Prípad 833
Prípad 834
Prípad 835
Prípad 836
Prípad 837
Prípad 838
Prípad 839
Prípad 840
Prípad 841
Prípad 842
Prípad 843
Prípad 844
Prípad 845
Prípad 846
Prípad 847
Prípad 848
Prípad 849
Prípad 850
Prípad 851
Prípad 852
Prípad 853
Prípad 854
Prípad 855
Prípad 856
Prípad 857
Prípad 858
Prípad 859
Prípad 860
Prípad 861
Prípad 862
Prípad 863
Prípad 864
Prípad 865
Prípad 866
Prípad 867
Prípad 868
Prípad 869
Prípad 870
Prípad 871
Prípad 872
Prípad 873
Prípad 874
Prípad 875
Prípad 876
Prípad 877
Prípad 878
Prípad 879
Prípad 880
Prípad 881
Prípad 882
Prípad 883
Prípad 884
Prípad 885
Prípad 886
Prípad 887
Prípad 888
Prípad 889
Prípad 890
Prípad 891
Prípad 892
Prípad 893
Prípad 894
Prípad 895
Prípad 896
Prípad 897
Prípad 898
Prípad 899
Prípad 900
Prípad 901
Prípad 902
Prípad 903
Prípad 904
Prípad 905
Prípad 906
Prípad 907
Prípad 908
Prípad 909
Prípad 910
Prípad 911
Prípad 912
Prípad 913
Prípad 914
Prípad 915
Prípad 916
Prípad 917
Prípad 918
Prípad 919
Prípad 920
Prípad 921
Prípad 922
Prípad 923
Prípad 924
Prípad 925
Prípad 926
Prípad 927
Prípad 928
Prípad 929
Prípad 930
Prípad 931
Prípad 932
Prípad 933
Prípad 934
Prípad 935
Prípad 936
Prípad 937
Prípad 938
Prípad 939
Prípad 940
Prípad 941
Prípad 942
Prípad 943
Prípad 944
Prípad 945
Prípad 946
Prípad 947
Prípad 948
Prípad 949
Prípad 950
Prípad 951
Prípad 952
Prípad 953
Prípad 954
Prípad 955
Prípad 956
Prípad 957
Prípad 958
Prípad 959
Prípad 960
Prípad 961
Prípad 961
Prípad 962
Prípad 963
Prípad 964
Prípad 965
Prípad 966
Prípad 967
Prípad 968
Prípad 969
Prípad 970
Prípad 971
Prípad 972
Prípad 973
Prípad 974
Prípad 975
Prípad 976
Prípad 977
Prípad 978
Prípad 979
Prípad 980
Prípad 981
Prípad 982
Prípad 983
Prípad 984
Prípad 985
Prípad 986
Prípad 987
Prípad 988
Prípad 989
Prípad 990
Prípad 990
Prípad 991
Prípad 992
Prípad 993
Prípad 994
Prípad 995
Prípad 996
Prípad 997
Prípad 998
Prípad 999
Prípad 1000

(home) Späť na úvodnú stránku s obsahom.Terry Wyatt. Marec 1997.