Identifikacija zanimljivih događaja iz fizike elementarnih čestica

Svrha narednih web stranica je da Vas osposobi da samostalno identifikujete interesantne interakcije iz sveta elementarnih čestica - takozvane "događaje". Ovi događaji su nastali i bili snimljeni pomoću eksperimenta pod nazivom OPAL, i ATLAS, u CERN-u, u blizini Ženeve. Eksperiment OPAL je bio aktivan u periodu od 1989. do 2000. na akceleratoru LEP (the Large Electron-Positron collider), koji je u to vreme bio najveći akcelerator čestica na svetu. Eksperiment ATLAS je smešten unutar novog, daleko moćnijeg LHC (Large Hadron Collider) akceleratora. Akcelerator LHC će, za razliku od LEP-a, sudarati snopove koji se sastoje iz protona.

Akcenat ovih vežbi je stavljen na vaše aktivno učešće u njima. U prvom delu smo pokušali da na što jednostavniji način objasnimo nekoliko bitnih činjenica koje bi trebalo da znate o ovom eksperimentu i o vrstama događaja sa kojima ćete se susretati. Drugi, glavni deo vežbi je deo u kome se vi nalazite u ulozi "detektiva elementarnih čestica" (što svi fizičari elementarnih čestica na neki način i jesu) i pokušavate da odgonetne i razumete slike snimljenih događaja.SadržajAko ste uživali posmatrajući i analizirajuci ove događaje, onda ćete možda biti zainteresovani da otkrijete još više o fizici elementarnih čestica na web-u.


Komentar za one koji ove web stranice gledaju u okviru nacionalnog "Particle Physics Masterclass" programa.

1) Pred sobom vidite prevedenu kopiju web prezentacije čija se originalna verzija na engleskom jeziku nalazi na adresi: http://hepwww.ph.man.ac.uk/~wyatt/events/home.html, i ona se redovno odrzava i azurira.
2) Na narednim stranicama se nalazi daleko više izazova i zadataka nego sto je moguće rešiti u toku jednog ili dva sata koliko ćete provesti na ovim stranicama u toku "masterclass" programa. Nadamo se da će neki od vas biti zainteresovani da nastave rešavanje ovih izazova i zadataka kod kuće ili u školi i nakon završenog "masterclass" programa.


Zahvalnost autora.Ove stranice na engleskom jeziku je pripremio Terry Wyatt.
Prva verzija: Mart 1997.
Poslednja promena: Mart 2003.
Verziju na srpskom jeziku pripremio Predrag Milenovic uz pomoć
kolega iz INN "Vinča" i kolega sa Fizičkog fakulteta u Beogradu.