0 Merenje raspada Z0 bozona


U drugom delu Izazova ste naučili kako da razlikujete događaje u kojima se Z0 bozon raspda na različite vrste parova čestica-antičestica. Stoga ste sada u mogućnosti da se oprobate u jednom od važnih merenja koja smo izvodili na LEP-u. Ovo je bilo merenje koliko često se Z0 bozoni raspadaju na svaki od mogućih parova čestica-antičestica.

Sada ćete imati na raspolaganju veliki broj događaja koji sadrže parove čestica-antičestica koji potiču iz raspada Z0 bozona. Pažljivo proučite svaki od njih i pojedinačno prebrojavajte koliko ste puta pronašli svaki od: electron pair, muon pair, tau pair i quark pair događaja.

Pre nego što budete nastavili dalje, moraćete da dobijeni broj događaja electron pair pomnožite sa faktorom 1.6. Ne brinite, nije potrebno da razumete zbog čega je neophodan ovaj dodatni faktor da biste bili u stanju da uspešno uradite ovaj deo izazova. Ali, ako želite da saznate više o ovom faktoru - kliknite ovde.

Kada ste završili sa klasifikacijom svih događaja, zapitajte se i pokušajte da date odgovor na sledeća pitanja:

Savet: Da biste bili u stanju da zaključite da li su dva broja "statistički konzistentna" jedan sa drugim ili ne, morate da imate osnovno znanje o "statističkim greškama", odnosno "statističkim neodređenostima". Ovde možete naći neke osnovne informacije o tome.

Ovde se nalazi lista događaja koji su vam na raspolaganju. Ne brinite ako ne budete imali dovoljno vremena da proučite svaki od njih, pošto merenje možete uspešno izvršiti čak i ako koristite samo jedan deo njih. Naravno, vaše merenje će biti preciznije ukoliko koristite veći broj događaja. Takođe možete i sarađivati sa vašim prijateljima: svako od vas može na primer da koristi različite skupove događaja, i potom možete da udružite sve dobijene rezultate.

Događaj 1
Događaj 2
Događaj 3
Događaj 4
Događaj 5
Događaj 6
Događaj 7
Događaj 8
Događaj 9
Događaj 10
Događaj 11
Događaj 12
Događaj 13
Događaj 14
Događaj 15
Događaj 16
Događaj 17
Događaj 18
Događaj 19
Događaj 20
Događaj 21
Događaj 22
Događaj 23
Događaj 24
Događaj 25
Događaj 26
Događaj 27
Događaj 28
Događaj 29
Događaj 30
Događaj 31
Događaj 32
Događaj 33
Događaj 34
Događaj 35
Događaj 36
Događaj 37
Događaj 38
Događaj 39
Događaj 40
Događaj 41
Događaj 42
Događaj 43
Događaj 44
Događaj 45
Događaj 46
Događaj 47
Događaj 48
Događaj 49
Događaj 50
Događaj 51
Događaj 52
Događaj 53
Događaj 54
Događaj 55
Događaj 56
Događaj 57
Događaj 58
Događaj 59
Događaj 60
Događaj 61
Događaj 62
Događaj 63
Događaj 64
Događaj 65
Događaj 66
Događaj 67
Događaj 68
Događaj 69
Događaj 70
Događaj 71
Događaj 72
Događaj 73
Događaj 74
Događaj 75
Događaj 76
Događaj 77
Događaj 78
Događaj 79
Događaj 80
Događaj 81
Događaj 82
Događaj 83
Događaj 84
Događaj 85
Događaj 86
Događaj 87
Događaj 88
Događaj 89
Događaj 90
Događaj 91
Događaj 92
Događaj 93
Događaj 94
Događaj 95
Događaj 96
Događaj 97
Događaj 98
Događaj 99
Događaj 100
Događaj 101
Događaj 102
Događaj 103
Događaj 104
Događaj 105
Događaj 106
Događaj 107
Događaj 108
Događaj 109
Događaj 110
Događaj 111
Događaj 112
Događaj 113
Događaj 114
Događaj 115
Događaj 116
Događaj 117
Događaj 118
Događaj 119
Događaj 120
Događaj 121
Događaj 122
Događaj 123
Događaj 124
Događaj 125
Događaj 126
Događaj 127
Događaj 128
Događaj 129
Događaj 130
Događaj 131
Događaj 132
Događaj 133
Događaj 134
Događaj 135
Događaj 136
Događaj 137
Događaj 138
Događaj 139
Događaj 140
Događaj 141
Događaj 142
Događaj 143
Događaj 144
Događaj 145
Događaj 146
Događaj 147
Događaj 148
Događaj 149
Događaj 150
Događaj 151
Događaj 152
Događaj 153
Događaj 154
Događaj 155
Događaj 156
Događaj 157
Događaj 158
Događaj 159
Događaj 160
Događaj 161
Događaj 162
Događaj 163
Događaj 164
Događaj 165
Događaj 166
Događaj 167
Događaj 168
Događaj 169
Događaj 170
Događaj 171
Događaj 172
Događaj 173
Događaj 174
Događaj 175
Događaj 176
Događaj 177
Događaj 178
Događaj 179
Događaj 180
Događaj 181
Događaj 182
Događaj 183
Događaj 184
Događaj 185
Događaj 186
Događaj 187
Događaj 188
Događaj 189
Događaj 190
Događaj 191
Događaj 192
Događaj 193
Događaj 194
Događaj 195
Događaj 196
Događaj 197
Događaj 198
Događaj 199
Događaj 200
Događaj 201
Događaj 202
Događaj 203
Događaj 204
Događaj 205
Događaj 206
Događaj 207
Događaj 208
Događaj 209
Događaj 210
Događaj 211
Događaj 212
Događaj 213
Događaj 214
Događaj 215
Događaj 216
Događaj 217
Događaj 218
Događaj 219
Događaj 220
Događaj 221
Događaj 222
Događaj 223
Događaj 224
Događaj 225
Događaj 226
Događaj 227
Događaj 228
Događaj 229
Događaj 230
Događaj 231
Događaj 232
Događaj 233
Događaj 234
Događaj 235
Događaj 236
Događaj 237
Događaj 238
Događaj 239
Događaj 240
Događaj 241
Događaj 242
Događaj 243
Događaj 244
Događaj 245
Događaj 246
Događaj 247
Događaj 248
Događaj 249
Događaj 250
Događaj 251
Događaj 252
Događaj 253
Događaj 254
Događaj 255
Događaj 256
Događaj 257
Događaj 258
Događaj 259
Događaj 260
Događaj 261
Događaj 262
Događaj 263
Događaj 264
Događaj 265
Događaj 266
Događaj 267
Događaj 268
Događaj 269
Događaj 270
Događaj 271
Događaj 272
Događaj 273
Događaj 274
Događaj 275
Događaj 276
Događaj 277
Događaj 278
Događaj 279
Događaj 280
Događaj 281
Događaj 282
Događaj 283
Događaj 284
Događaj 285
Događaj 286
Događaj 287
Događaj 288
Događaj 289
Događaj 290
Događaj 291
Događaj 292
Događaj 293
Događaj 294
Događaj 295
Događaj 296
Događaj 297
Događaj 298
Događaj 299
Događaj 300
Događaj 301
Događaj 302
Događaj 303
Događaj 304
Događaj 305
Događaj 306
Događaj 307
Događaj 308
Događaj 309
Događaj 310
Događaj 311
Događaj 312
Događaj 313
Događaj 314
Događaj 315
Događaj 316
Događaj 317
Događaj 318
Događaj 319
Događaj 320
Događaj 321
Događaj 322
Događaj 323
Događaj 324
Događaj 325
Događaj 326
Događaj 327
Događaj 328
Događaj 329
Događaj 330
Događaj 331
Događaj 332
Događaj 333
Događaj 334
Događaj 335
Događaj 336
Događaj 337
Događaj 338
Događaj 339
Događaj 340
Događaj 341
Događaj 342
Događaj 343
Događaj 344
Događaj 345
Događaj 346
Događaj 347
Događaj 348
Događaj 349
Događaj 350
Događaj 351
Događaj 352
Događaj 353
Događaj 354
Događaj 355
Događaj 356
Događaj 357
Događaj 358
Događaj 359
Događaj 360
Događaj 361
Događaj 362
Događaj 363
Događaj 364
Događaj 365
Događaj 366
Događaj 367
Događaj 368
Događaj 369
Događaj 370
Događaj 371
Događaj 372
Događaj 373
Događaj 374
Događaj 375
Događaj 376
Događaj 377
Događaj 378
Događaj 379
Događaj 380
Događaj 381
Događaj 382
Događaj 383
Događaj 384
Događaj 385
Događaj 386
Događaj 387
Događaj 388
Događaj 389
Događaj 390
Događaj 391
Događaj 392
Događaj 393
Događaj 394
Događaj 395
Događaj 396
Događaj 397
Događaj 398
Događaj 399
Događaj 400
Događaj 401
Događaj 402
Događaj 403
Događaj 404
Događaj 405
Događaj 406
Događaj 407
Događaj 408
Događaj 409
Događaj 410
Događaj 411
Događaj 412
Događaj 413
Događaj 414
Događaj 415
Događaj 416
Događaj 417
Događaj 418
Događaj 419
Događaj 420
Događaj 421
Događaj 422
Događaj 423
Događaj 424
Događaj 425
Događaj 426
Događaj 427
Događaj 428
Događaj 429
Događaj 430
Događaj 431
Događaj 432
Događaj 433
Događaj 434
Događaj 435
Događaj 436
Događaj 437
Događaj 438
Događaj 439
Događaj 440
Događaj 441
Događaj 442
Događaj 443
Događaj 444
Događaj 445
Događaj 446
Događaj 447
Događaj 448
Događaj 449
Događaj 450
Događaj 451
Događaj 452
Događaj 453
Događaj 454
Događaj 455
Događaj 456
Događaj 457
Događaj 458
Događaj 459
Događaj 460
Događaj 461
Događaj 462
Događaj 463
Događaj 464
Događaj 465
Događaj 466
Događaj 467
Događaj 468
Događaj 469
Događaj 470
Događaj 471
Događaj 472
Događaj 473
Događaj 474
Događaj 475
Događaj 476
Događaj 477
Događaj 478
Događaj 479
Događaj 480
Događaj 481
Događaj 482
Događaj 483
Događaj 484
Događaj 485
Događaj 486
Događaj 487
Događaj 488
Događaj 489
Događaj 490
Događaj 491
Događaj 492
Događaj 493
Događaj 494
Događaj 495
Događaj 496
Događaj 497
Događaj 498
Događaj 499
Događaj 500
Događaj 501
Događaj 502
Događaj 503
Događaj 504
Događaj 505
Događaj 506
Događaj 507
Događaj 508
Događaj 509
Događaj 510
Događaj 511
Događaj 512
Događaj 513
Događaj 514
Događaj 515
Događaj 516
Događaj 517
Događaj 518
Događaj 519
Događaj 520
Događaj 521
Događaj 522
Događaj 523
Događaj 524
Događaj 525
Događaj 526
Događaj 527
Događaj 528
Događaj 529
Događaj 530
Događaj 531
Događaj 532
Događaj 533
Događaj 534
Događaj 535
Događaj 536
Događaj 537
Događaj 538
Događaj 539
Događaj 540
Događaj 541
Događaj 542
Događaj 543
Događaj 544
Događaj 545
Događaj 546
Događaj 547
Događaj 548
Događaj 549
Događaj 550
Događaj 551
Događaj 552
Događaj 553
Događaj 554
Događaj 555
Događaj 556
Događaj 557
Događaj 558
Događaj 559
Događaj 560
Događaj 561
Događaj 562
Događaj 563
Događaj 564
Događaj 565
Događaj 566
Događaj 567
Događaj 568
Događaj 569
Događaj 570
Događaj 571
Događaj 572
Događaj 573
Događaj 574
Događaj 575
Događaj 576
Događaj 577
Događaj 578
Događaj 579
Događaj 580
Događaj 581
Događaj 582
Događaj 583
Događaj 584
Događaj 585
Događaj 586
Događaj 587
Događaj 588
Događaj 589
Događaj 590
Događaj 591
Događaj 592
Događaj 593
Događaj 594
Događaj 595
Događaj 596
Događaj 597
Događaj 598
Događaj 599
Događaj 600
Događaj 601
Događaj 602
Događaj 603
Događaj 604
Događaj 605
Događaj 606
Događaj 607
Događaj 608
Događaj 609
Događaj 610
Događaj 611
Događaj 612
Događaj 613
Događaj 614
Događaj 615
Događaj 616
Događaj 617
Događaj 618
Događaj 619
Događaj 620
Događaj 621
Događaj 622
Događaj 622
Događaj 623
Događaj 624
Događaj 625
Događaj 626
Događaj 627
Događaj 628
Događaj 629
Događaj 630
Događaj 631
Događaj 632
Događaj 633
Događaj 634
Događaj 635
Događaj 636
Događaj 637
Događaj 638
Događaj 639
Događaj 640
Događaj 641
Događaj 642
Događaj 643
Događaj 644
Događaj 645
Događaj 646
Događaj 647
Događaj 648
Događaj 649
Događaj 650
Događaj 651
Događaj 652
Događaj 653
Događaj 654
Događaj 655
Događaj 656
Događaj 657
Događaj 658
Događaj 659
Događaj 660
Događaj 661
Događaj 662
Događaj 663
Događaj 664
Događaj 665
Događaj 666
Događaj 667
Događaj 668
Događaj 669
Događaj 670
Događaj 671
Događaj 672
Događaj 673
Događaj 674
Događaj 675
Događaj 676
Događaj 677
Događaj 678
Događaj 679
Događaj 680
Događaj 681
Događaj 682
Događaj 683
Događaj 684
Događaj 685
Događaj 686
Događaj 687
Događaj 688
Događaj 689
Događaj 690
Događaj 691
Događaj 692
Događaj 693
Događaj 694
Događaj 695
Događaj 696
Događaj 697
Događaj 698
Događaj 699
Događaj 700
Događaj 701
Događaj 702
Događaj 703
Događaj 704
Događaj 705
Događaj 706
Događaj 707
Događaj 708
Događaj 709
Događaj 710
Događaj 711
Događaj 712
Događaj 713
Događaj 714
Događaj 715
Događaj 716
Događaj 717
Događaj 718
Događaj 719
Događaj 720
Događaj 721
Događaj 722
Događaj 723
Događaj 724
Događaj 725
Događaj 726
Događaj 727
Događaj 728
Događaj 729
Događaj 730
Događaj 731
Događaj 732
Događaj 733
Događaj 734
Događaj 735
Događaj 736
Događaj 737
Događaj 738
Događaj 739
Događaj 740
Događaj 741
Događaj 742
Događaj 743
Događaj 744
Događaj 745
Događaj 746
Događaj 747
Događaj 748
Događaj 749
Događaj 750
Događaj 751
Događaj 752
Događaj 753
Događaj 754
Događaj 755
Događaj 756
Događaj 757
Događaj 758
Događaj 759
Događaj 760
Događaj 761
Događaj 762
Događaj 763
Događaj 764
Događaj 765
Događaj 766
Događaj 767
Događaj 768
Događaj 769
Događaj 770
Događaj 771
Događaj 772
Događaj 773
Događaj 774
Događaj 775
Događaj 776
Događaj 777
Događaj 778
Događaj 779
Događaj 780
Događaj 781
Događaj 782
Događaj 783
Događaj 784
Događaj 785
Događaj 786
Događaj 787
Događaj 788
Događaj 789
Događaj 790
Događaj 791
Događaj 792
Događaj 793
Događaj 794
Događaj 795
Događaj 796
Događaj 797
Događaj 798
Događaj 799
Događaj 800
Događaj 801
Događaj 802
Događaj 803
Događaj 804
Događaj 805
Događaj 806
Događaj 807
Događaj 808
Događaj 809
Događaj 810
Događaj 811
Događaj 812
Događaj 813
Događaj 814
Događaj 815
Događaj 816
Događaj 817
Događaj 818
Događaj 819
Događaj 820
Događaj 821
Događaj 822
Događaj 823
Događaj 824
Događaj 825
Događaj 826
Događaj 827
Događaj 828
Događaj 829
Događaj 830
Događaj 831
Događaj 832
Događaj 833
Događaj 834
Događaj 835
Događaj 836
Događaj 837
Događaj 838
Događaj 839
Događaj 840
Događaj 841
Događaj 842
Događaj 843
Događaj 844
Događaj 845
Događaj 846
Događaj 847
Događaj 848
Događaj 849
Događaj 850
Događaj 851
Događaj 852
Događaj 853
Događaj 854
Događaj 855
Događaj 856
Događaj 857
Događaj 858
Događaj 859
Događaj 860
Događaj 861
Događaj 862
Događaj 863
Događaj 864
Događaj 865
Događaj 866
Događaj 867
Događaj 868
Događaj 869
Događaj 870
Događaj 871
Događaj 872
Događaj 873
Događaj 874
Događaj 875
Događaj 876
Događaj 877
Događaj 878
Događaj 879
Događaj 880
Događaj 881
Događaj 882
Događaj 883
Događaj 884
Događaj 885
Događaj 886
Događaj 887
Događaj 888
Događaj 889
Događaj 890
Događaj 891
Događaj 892
Događaj 893
Događaj 894
Događaj 895
Događaj 896
Događaj 897
Događaj 898
Događaj 899
Događaj 900
Događaj 901
Događaj 902
Događaj 903
Događaj 904
Događaj 905
Događaj 906
Događaj 907
Događaj 908
Događaj 909
Događaj 910
Događaj 911
Događaj 912
Događaj 913
Događaj 914
Događaj 915
Događaj 916
Događaj 917
Događaj 918
Događaj 919
Događaj 920
Događaj 921
Događaj 922
Događaj 923
Događaj 924
Događaj 925
Događaj 926
Događaj 927
Događaj 928
Događaj 929
Događaj 930
Događaj 931
Događaj 932
Događaj 933
Događaj 934
Događaj 935
Događaj 936
Događaj 937
Događaj 938
Događaj 939
Događaj 940
Događaj 941
Događaj 942
Događaj 943
Događaj 944
Događaj 945
Događaj 946
Događaj 947
Događaj 948
Događaj 949
Događaj 950
Događaj 951
Događaj 952
Događaj 953
Događaj 954
Događaj 955
Događaj 956
Događaj 957
Događaj 958
Događaj 959
Događaj 960
Događaj 961
Događaj 961
Događaj 962
Događaj 963
Događaj 964
Događaj 965
Događaj 966
Događaj 967
Događaj 968
Događaj 969
Događaj 970
Događaj 971
Događaj 972
Događaj 973
Događaj 974
Događaj 975
Događaj 976
Događaj 977
Događaj 978
Događaj 979
Događaj 980
Događaj 981
Događaj 982
Događaj 983
Događaj 984
Događaj 985
Događaj 986
Događaj 987
Događaj 988
Događaj 989
Događaj 990
Događaj 990
Događaj 991
Događaj 992
Događaj 993
Događaj 994
Događaj 995
Događaj 996
Događaj 997
Događaj 998
Događaj 999
Događaj 1000

(home) Povratak na početnu stranicu sa sadržajem.Terry Wyatt. mart 1997.