Izazov (Deo 4)Izazov 4 je nešto teži od prethodnih izazova. U njemu su zajedno "izmešani" događaji svih vrsta sa kojima ste se susretali u izazovu 2 i izazovu 3. A mi vam nećemo unapred reći koji događaj je koje vrste. Zbog toga ćete vi prvo morati da otkrijete da li je događaj pred vama onaj u kome je proizveden par čestica-antičestica (kao u Izazovu 2) ili onaj u kome je proizveden par a W+W- bozona (kao u Izazovu 3). Nakon toga ćete moci da probate da identifikujete i koji je tačno događaj pred vama!

Događaj 31
Događaj 32
Događaj 33
Događaj 34
Događaj 35
Događaj 36
Događaj 37
Događaj 38
Događaj 39
Događaj 40
Događaj 41
Događaj 42
Događaj 43
Događaj 44
Događaj 45
Događaj 46
Događaj 47
Događaj 48
Događaj 49
Događaj 50

Ako ste uspešno identifikovali sve ove događaje, onda:
(Događajs) Kliknite ovde da biste produžili do sledećeg dela programa, gde ćete naučiti kako da identifikujete nešto složenije vrste događaja predvidjenih "Standardnim Modelom".


(home) Povratak na početnu stranicu sa sadržajem.Terry Wyatt , mart 1997.