Merenje raspada W bozona: Jedno nešto komplikovanije merenje


Pošto ste uspeli da rešite sve izazove do sada, verujemo da ste postali pravi stručnjak za identifikaciju događaja sa raspadima Z0 ili parovima W bozona. Zato vam sada predstavljamo jedan još teži izazov!

U prethodnom izazovu ste merili pojedinačne verovatnoće da se Z0 bozon raspadne na svaki od mogućih parova čestica-antičestica. Drugo važno merenje je merenje pojedinačnih verovatnoća da se par W bozona raspadne na svaku od mogućih "klasa" događaja. Setite se da su ove moguće "klase" događaja:

događaji sa četiri jet-a: WW (four quark),

događaji sa dva leptona i dva neutrina: WW (lepton-neutrino/lepton-neutrino)

ili događaji sa parom lepton-neutrino i parom kvark-antikvark: WW (electron-neutrino/two quark), WW (muon-neutrino/two quark), WW (tau-neutrino/two quark).

Vaš zadatak u ovom izazovu je da prvo proučite događajte sa date liste i da prebrojite različite vrste događaja sa raspadom para W bozona. Ali budite vrlo obazrivi! U ovom slučaju su zajedno na listi i druge vrste događaja (na primer raspadi Z0 bozona). Prema tome, prvo ćete morati da odredite da li je događaj koji proučavate raspad para W bozona ili možda neki drugi događaj.

Potom možete da odredite ukupan broj događaja sa raspadom para W bozona (jednostavno odbacite sve događaje za koje smatrate da su neke druge vrste), kao i broj ovih događaja za svaku od gore navedenih "klasa". Na ovaj način sada možete odrediti i verovatnoće da događaj sa raspadom W bozona bude iz jedne od tih "klasa".

Na osnovu Standardnog modela očekujemo da broj svakog od WW (electron-neutrino/two quark), WW (muon-neutrino/two quark) i WW (tau-neutrino/two quark) događaja bude 0.32 puta broj WW (four quark) događaja. Takođe očekujemo da broj događaja WW (lepton-neutrino/lepton-neutrino) bude 0.23 puta broj WW (four quark) događaja. Proverite da li su rezultati vašeg merenja u skladu sa ovim vrednostima.

Koristan savet! U petom delu izazova ste proučavali nešto složenije vrste događaja. Ovde ćete se susresti sa raspadima Z0 bozona koji uključuju emitovanje visokoenergetskih fotona u događajima koji sadrže par čestica-antičestica. U onim slučajevima gde je to neophodno, prikazan vam je i pogled na događaj spreda i pogled na događaj sa strane (da bi ste lakše mogli da odredite vrstu tog događaja).

Ovde se nalazi lista događaja koji su vam na raspolaganju. U slučaju da radite zajedno sa sa vašim prijateljima - svako od vas može da koristi različite skupove događaja i potom da udružite dobijene rezultate. U slučaju da radite sami i nemate dovoljno vremena da proučite svaki od događaja - merenje možete uspešno izvršiti i ako koristite samo jedan deo svih događaja.

Događaj 1
Događaj 2
Događaj 3
Događaj 4
Događaj 5
Događaj 6
Događaj 7
Događaj 8
Događaj 9
Događaj 10
Događaj 11
Događaj 12
Događaj 13
Događaj 14
Događaj 15
Događaj 16
Događaj 17
Događaj 18
Događaj 19
Događaj 20
Događaj 21
Događaj 22
Događaj 23
Događaj 24 end-on side
Događaj 25
Događaj 26
Događaj 27
Događaj 28
Događaj 29
Događaj 30
Događaj 31 end-on side
Događaj 32
Događaj 33
Događaj 34
Događaj 35
Događaj 36
Događaj 37
Događaj 38
Događaj 39
Događaj 40
Događaj 41
Događaj 42
Događaj 43
Događaj 44
Događaj 45
Događaj 46
Događaj 47
Događaj 48
Događaj 49
Događaj 50
Događaj 51
Događaj 52
Događaj 53 end-on side
Događaj 54
Događaj 55
Događaj 56
Događaj 57
Događaj 58
Događaj 59
Događaj 60
Događaj 61
Događaj 62
Događaj 63
Događaj 64
Događaj 65
Događaj 66
Događaj 67
Događaj 68
Događaj 69
Događaj 70
Događaj 71
Događaj 72
Događaj 73
Događaj 74
Događaj 75
Događaj 76
Događaj 77
Događaj 78
Događaj 79
Događaj 80
Događaj 81
Događaj 82
Događaj 83
Događaj 84
Događaj 85
Događaj 86
Događaj 87
Događaj 88
Događaj 89
Događaj 90
Događaj 91
Događaj 92
Događaj 93
Događaj 94
Događaj 95
Događaj 96
Događaj 97
Događaj 98
Događaj 99 end-on side
Događaj 100
Događaj 101
Događaj 102
Događaj 103
Događaj 104
Događaj 105
Događaj 106
Događaj 107
Događaj 108
Događaj 109
Događaj 110
Događaj 111
Događaj 112
Događaj 113
Događaj 114
Događaj 115
Događaj 116
Događaj 117
Događaj 118
Događaj 119
Događaj 120
Događaj 121
Događaj 122
Događaj 123
Događaj 124
Događaj 125
Događaj 126
Događaj 127
Događaj 128
Događaj 129
Događaj 130
Događaj 131
Događaj 132
Događaj 133
Događaj 134 end-on side
Događaj 135
Događaj 136
Događaj 137
Događaj 138
Događaj 139
Događaj 140
Događaj 141
Događaj 142
Događaj 143
Događaj 144
Događaj 145 end-on side
Događaj 146
Događaj 147
Događaj 148
Događaj 149
Događaj 150
Događaj 151
Događaj 152
Događaj 153
Događaj 154
Događaj 155
Događaj 156
Događaj 157
Događaj 158
Događaj 159
Događaj 160 end-on side
Događaj 161
Događaj 162
Događaj 163
Događaj 164
Događaj 165
Događaj 166
Događaj 167
Događaj 168
Događaj 169
Događaj 170
Događaj 171 end-on side
Događaj 172
Događaj 173
Događaj 174
Događaj 175
Događaj 176
Događaj 177
Događaj 178
Događaj 179
Događaj 180
Događaj 181
Događaj 182
Događaj 183
Događaj 184
Događaj 185
Događaj 186
Događaj 187
Događaj 188
Događaj 189
Događaj 190
Događaj 191
Događaj 192
Događaj 193
Događaj 194
Događaj 195
Događaj 196
Događaj 197
Događaj 198
Događaj 199
Događaj 200
Događaj 201
Događaj 202
Događaj 203
Događaj 204
Događaj 205
Događaj 206
Događaj 207
Događaj 208
Događaj 209
Događaj 210
Događaj 211
Događaj 212
Događaj 213
Događaj 214
Događaj 215
Događaj 216
Događaj 217
Događaj 218
Događaj 219
Događaj 220
Događaj 221
Događaj 222
Događaj 2231
Događaj 224
Događaj 225
Događaj 226
Događaj 227
Događaj 228
Događaj 229
Događaj 230
Događaj 231
Događaj 232
Događaj 233
Događaj 234
Događaj 235
Događaj 236
Događaj 237
Događaj 238
Događaj 239
Događaj 240
Događaj 241
Događaj 242
Događaj 243
Događaj 244
Događaj 245
Događaj 246
Događaj 247
Događaj 248
Događaj 249
Događaj 250
Događaj 251
Događaj 252
Događaj 253
Događaj 254
Događaj 255
Događaj 256
Događaj 257
Događaj 258
Događaj 259
Događaj 260
Događaj 261
Događaj 262
Događaj 263
Događaj 264
Događaj 265
Događaj 266
Događaj 267 end-on side
Događaj 268
Događaj 269
Događaj 270
Događaj 271
Događaj 272
Događaj 273
Događaj 274
Događaj 275
Događaj 276
Događaj 277
Događaj 278
Događaj 279
Događaj 280
Događaj 281
Događaj 282
Događaj 283
Događaj 284
Događaj 285
Događaj 286
Događaj 287
Događaj 288
Događaj 289 end-on side
Događaj 290
Događaj 291
Događaj 292
Događaj 293
Događaj 294
Događaj 295
Događaj 296
Događaj 297
Događaj 298
Događaj 299
Događaj 300
Događaj 301
Događaj 302
Događaj 303
Događaj 304
Događaj 305 end-on side
Događaj 306
Događaj 307
Događaj 308
Događaj 309
Događaj 310
Događaj 311
Događaj 312
Događaj 313
Događaj 314
Događaj 315
Događaj 316
Događaj 317
Događaj 318
Događaj 319
Događaj 320
Događaj 321
Događaj 322
Događaj 323
Događaj 324
Događaj 325
Događaj 326
Događaj 327
Događaj 328
Događaj 329
Događaj 330
Događaj 331
Događaj 332
Događaj 333
Događaj 334
Događaj 335
Događaj 336
Događaj 337
Događaj 338
Događaj 339
Događaj 340
Događaj 341
Događaj 342
Događaj 343
Događaj 344
Događaj 345
Događaj 346
Događaj 347
Događaj 348
Događaj 349
Događaj 350
Događaj 351
Događaj 352
Događaj 353
Događaj 354
Događaj 355
Događaj 356
Događaj 357
Događaj 358
Događaj 359
Događaj 360
Događaj 361
Događaj 362
Događaj 363
Događaj 364
Događaj 365
Događaj 366
Događaj 367
Događaj 368
Događaj 369
Događaj 370
Događaj 371
Događaj 372
Događaj 373
Događaj 374
Događaj 375
Događaj 376
Događaj 377
Događaj 378
Događaj 379
Događaj 380
Događaj 381
Događaj 382
Događaj 383
Događaj 384
Događaj 385
Događaj 386
Događaj 387
Događaj 388
Događaj 389
Događaj 390
Događaj 391
Događaj 392
Događaj 393
Događaj 394
Događaj 395
Događaj 396
Događaj 397
Događaj 398
Događaj 399
Događaj 400
Događaj 401
Događaj 402
Događaj 403
Događaj 404
Događaj 405
Događaj 406
Događaj 407
Događaj 408
Događaj 409
Događaj 410
Događaj 411
Događaj 412
Događaj 413
Događaj 414
Događaj 415
Događaj 416
Događaj 417
Događaj 418
Događaj 419
Događaj 420
Događaj 421
Događaj 422
Događaj 423
Događaj 424
Događaj 425
Događaj 426
Događaj 427
Događaj 428
Događaj 429
Događaj 430
Događaj 431
Događaj 432
Događaj 433
Događaj 434
Događaj 435
Događaj 436
Događaj 437
Događaj 438
Događaj 439
Događaj 440
Događaj 441
Događaj 442
Događaj 443
Događaj 444
Događaj 445
Događaj 446
Događaj 447
Događaj 448
Događaj 449
Događaj 450
Događaj 451
Događaj 452
Događaj 453
Događaj 454
Događaj 455
Događaj 456
Događaj 457
Događaj 458
Događaj 459
Događaj 460
Događaj 461
Događaj 462
Događaj 463
Događaj 464
Događaj 465
Događaj 466
Događaj 467
Događaj 468
Događaj 469
Događaj 470
Događaj 471
Događaj 472
Događaj 473
Događaj 474
Događaj 475
Događaj 476
Događaj 477
Događaj 478
Događaj 479

(home) Povratak na početnu stranicu sa sadržajem.Author: Pezouna Pieri. jun 1998.

Terry Wyatt , mart 1997.