Kako identifikovati događaje koji sadrže par W bozona


Produkcija jednog para W+W- bozona se može predstaviti sledećim dijagramom:

Image Image.

Međutim, W bozon se raspada nakon samo 10-25 sekundi, tako da mi ne možemo direktno da ga registrujemo u našem detektoru. Pri tome, jedan W bozon se može raspasti na dva načina. U prvoj vrsti raspada W se raspada i proizvodi jedan lepton i jedan antineutrino. Primer raspada u kome se W raspada na mion i mionski antineutrino možemo videti na sledećoj slici:

Image

Na sličan način se W može raspasti i, umesto miona, proizvesti jedan elektron ili jedan tau.

U drugoj vrsti raspada W se raspada i proizvodi jedan kvark i jedan antikvark:

Image

S obzirom na to da se i W+ i W- raspadaju i proizvode (različite) čestice koje potom registrujemo u detektoru, događaji sa parom W+W- bozona su nešto komplikovaniji od "čestica-antičestica" događaja sa kojima smo se susretali do sada. Tako, na primer, različiti događaji sa parom W+W- bozona mogu ostaviti različit "zapis" u detektoru, u zavisnosti od toga da li su se i W+ i W- bozon raspali i proizveli kvarkove, ili raspali i proizveli leptone, ili se jedan W bozon raspao i proizveo kvarkove a drugi leptone.

Pogledajte primere različitih vrsta W+W- događaja:

Ako ste razumeli na koji je način moguće identifikovati različite vrste W+W- događaja, onda:
(challenge) Kliknite ovde da biste produžili do sledećeg dela programa, koji je nazvan "Izazov 3".


(home) Povratak na početnu stranicu sa sadržajem.Terry Wyatt , mart 1997.