Primer WW (electron-neutrino/two quark) događaja


Kada se jedan W bozon raspadne i proizvede elektron i neutrino, a drugi W bozon proizede kvark i antikvark, mi onda u detektoru registrujemo događaj koji sadrži elektron, (nevidljivi) neutrino i dva jet-a: WW (electron-neutrino/two quark)


Pogled na događaj spreda

Image

Pogled na događaj sa strane

Image

Neutrino ne ostavlja signal u detektoru. Međutim, njegov impuls (a samim tim i energiju) možemo jednostavno odrediti na osnovu principa o održanju impulsa.

Pogled na događaj spreda sa prikazanim vektorom nedostajućeg impulsa

Image


(sleceći događaj) Pogledajte sada primer WW (muon-neutrino/two quark) događaja.

(challenge) Povratak na poglavlje "Kako identifikovati događaje koji sadrže par W čestica".

(home) Povratak na početnu stranicu sa sadržajem.Terry Wyatt. mart 1997.