Primer WW (four quark) dogadjaja


Kada se i W+ i W- bozon raspadnu i proizvedu kvark i antikvark, mi onda imamo događaj koji sadrži dva kvarka i dva antikvarka u finalnom stanju. U tom slučaju očekujemo da u detektoru vidimo četiri "jet-a" hadrona: WW (four quark)


Primer WW (four quark) događaja 1

Pogled na događaj spreda

Image

Pogled na događaj sa strane

Image

Pogled na događaj sa strane (sa prikazanim konusima koji odredjuju četiri jet-a)

Image


Primer WW (four quark) događaja 2

Pogled na događaj spreda

Image

Pogled na događaj sa strane

Image


(sledeći Događaj) Pogledajte sada primer WW (lepton-neutrino/lepton-neutrino) događaja.

(challenge) Povratak na poglavlje "Kako identifikovati događaje koji sadrže par W čestica".

(home) Povratak na početnu stranicu sa sadržajem.Terry Wyatt. mart 1997.