Primer WW (lepton-neutrino/lepton-neutrino) događaja


Kada se i W+ i W- bozon raspadnu i proizvedu po jedan naelektrisani lepton i neutrino, mi u detektoru registrujemo događaj koji sadrži dva (vidljiva) naelektrisana leptona i dva (nevidljiva) neutrina: WW (lepton-neutrino/lepton-neutrino)

Primetite da se dva leptona registrovana u događaju WW (lepton-neutrino/lepton-neutrino) ne kreću u istom pravcu a suprotnim smerovima, kao što je to bio slučaj pri raspadu Z0 bozona na lepton-antilepton par. Ovo je posledica činjenice da su jedan deo impulsa odnela dva neutrina koja su takođe proizvedena u događaju WW (lepton-neutrino/lepton-neutrino).


Pogled na događaj spreda

Image

Pogled na događaj sa strane

Image


(sleceći događaj) Pogledajte sada primer WW (electron-neutrino/two quark) događaja.

(challenge) Povratak na poglavlje "Kako identifikovati događaje koji sadrže par W čestica".

(home) Povratak na početnu stranicu sa sadržajem.Terry Wyatt. mart 1997.