Izazov (Deo 1)Proverite da li možete da identifikujete koja vrsta čestice se nalazi na sledećim slikama događaja!

Događaj 1
Događaj 2
Događaj 3
Događaj 4
Događaj 5
Događaj 6
Događaj 7
Događaj 8
Događaj 9

Ako ste uspešno identifikovali sve ove čestice, onda:
(Događajs) Kliknite ovde da biste produžili do sledećeg dela programa, gde ćete naučiti kako da identifikujete neke jednostavne vrste SM događaja.


(home) Povratak na početnu stranicu sa sadržajem.Terry Wyatt , mart 1997.