Izazov (Deo 2)U sledećim događajima je proizveden par čestica-antičestica. Proverite da li možete da identifikujete koje vrste čestice!
Događaj 11
Događaj 12
Događaj 13
Događaj 14
Događaj 15
Događaj 16
Događaj 17
Događaj 18
Događaj 19
Događaj 20

Ako ste uspešno identifikovali sve ove događaje, onda:
(Događajs) Kliknite ovde da biste produžili do sledećeg dela programa, gde ćete naučiti kako da identifikujete događaje u kojima je proizvedena Z 0 čestica.


(home) Povratak na početnu stranicu sa sadržajem.


Terry Wyatt , mart 1997.