Prípad č. 54


Pohľad spredu

Pohľad zboku


Aký je to prípad?

Kliknite na jednu z nasledujúcich možností (Kliknite nižšie ak si chcete ešte raz pozrieť názorné ukážky príslušných prípadov)
muon pair prípad (ukážky prípadu muon pair )
WW (lepton-neutrino/lepton-neutrino) prípad (ukážky prípadu WW (lepton-neutrino/lepton-neutrino) )
llgamma prípad (ukážky prípadu llgamma )
"four fermion" prípad (ukážky prípadu "four fermion" )

(next event) Ak ste úspešne identifikovali tento prípad, pokračujte na ďalšiu úlohu kliknutím sem.


(challenge) Spať na zoznam úloh piatej časti.

(home) Späť na úvodnú stránku s obsahom.Terry Wyatt. Marec 1997.


Bohužiaľ, toto nie je prípad muon pair .

Kliknite sem ak si chcete ešte raz pozrieť názornú ukážku muon pair .

(challenge) Vráťte sa späť k úlohe prosím a skúste ďalšiu možnosť!Bohužiaľ, toto nie je prípad WW (lepton-neutrino/lepton-neutrino) .

Kliknite sem ak si chcete ešte raz pozrieť názornú ukážku WW (lepton-neutrino/lepton-neutrino).

(challenge) Vráťte sa späť k úlohe prosím a skúste ďalšiu možnosť!Bohužiaľ, toto nie je prípad ll gamma event

Kliknite sem ak si chcete ešte raz pozrieť názornú ukážku ll gamma .

(challenge) Vráťte sa späť k úlohe prosím a skúste ďalšiu možnosť!Áno. Výborne!

Toto je naozaj prípad "four fermion" .


(next event) Na ďalšiu úlohu pokračujte kliknutím sem.

Terry Wyatt. Marec 1997.