"Štvor-fermiónové" prípady


Pripomeňme si graf, ktorý sme použili na zobrazenie prípadu qqg:


Niekedy nastane situácia, že fotón nedoletí do kalorimetra, ale vytvorí ďalší pár častica-antičastica, ktorý môžeme pozorovať v našom detektore. V takýchto prípadoch sa vyskytujú dva páry častica-antičastica. Napríklad:

.

Týmto prípadom sa zvykne hovoriť ako "štvor-fermiónovým". Na nasledujúcich obrázkoch máme ukážku prípadu s elektrón-pozitrónovým a mión-antimiónovým párom:


Ukážka štvor-fermiónového prípadu

Pohľad spredu

Image

Pohľad zboku

Image


(challenge) Späť na všeobecnú časť "Ako identifikovať trochu zložitejšie prípady".


(home) Späť na hlavnú stránku s obsahom.Terry Wyatt. Marec 1997.