Vysokoenergetický gluón v prípadoch s kvark-antikvarkovým párom


Gluóny sú častice, ktoré vo vnútri protónov, neutrónov a iných hadrónov udržiavajú kvarky pokope.

Pripomeňme si graf, ktorý sme použili na zobrazenie prípadu qqg:

Vysokoenergetický gluón sa môže vyžiariť z kvarku alebo antikvarku, ako je to zobrazené na nasledujúcom grafe:

.

Môžeme si všimnúť, že tento graf sa veľmi podobná vyžiareniu fotónu z kvarku, na ktorý sme videli v predchádzajúcej časti. Tak ako fotón, nemôžeme ani gluón priamo pozorovať v našom detektore. Gluón produkuje spŕšku častíc, presne ako kvark, ktorú potom pozorujeme v detektore.

Pri produkcii gluónu a kvark-antikvarkového páru pozorujeme prípad, ktorý obsahuje tri spŕšky častíc:


Ukážka prípadu qqg č. 1

Pohľad spredu

Image

Pohľad zboku

Image


V prípade, že dôjde k vyžiareniu dvoch gluónov, pozorujeme prípad so štyrmi spŕškami: qqg.

Uvedomme si pritom, že tento prípad sa veľmi podobá na WW (four quark) , s ktorým sme sa stretli v predchádzajúcej časti! Niekedy nie je naozaj môžné presne určiť o aký prípad sa jedná.

(next event) Ďalej sa pozrime na "štvor-fermiónové prípady.

(challenge) Späť na všeobecnú časť "Ako identifikovať trochu zložitejšie prípady".


(home) Späť na hlavnú stránku s obsahom.Terry Wyatt. Marec 1997.