Događaj 29


Pogled na događaj spreda

Pogled na događaj sa strane


Koja je ovo vrsta događaja?

Kliknite na jedan od sledećih odgovora (Kliknite na sledeće link-ove ako želite da vidite "dobre" primere odgovarajućih događaja)
WW (electron-neutrino/two quark) događaj (primer WW (electron-neutrino/two quark) događaja)
WW (muon-neutrino/two quark) događaj (primer WW (muon-neutrino/two quark) događaja)
WW (tau-neutrino/two quark) događaj (primer WW (tau-neutrino/two quark) događaja)
WW (four quark) događaj (primer WW (four quark) događaja)

(next event) Ako ste ispravno identifikovali ovaj događaj kliknite na ovaj link da biste produžili na sledeći događaj.


(challenge) Povratak na listu događaja za Izazov 3.

(home) Povratak na početnu stranicu sa sadržajem.Pripremio Terry Wyatt , mart 1997.


Na žalost, ovo nije događaj WW (electron-neutrino/two quark)

Kliknite na ovaj link ako želite da vidite "dobre" primere događaja WW (electron-neutrino/two quark)

(challenge) Vratite se na prethodni događaj i pokušajte ponovo!Na žalost, ovo nije događaj WW (muon-neutrino/two quark)

Kliknite na ovaj link ako želite da vidite "dobre" primere događaja WW (muon-neutrino/two quark)

(challenge) Vratite se na prethodni događaj i pokušajte ponovo!Na žalost, ovo nije događaj WW (tau-neutrino/two quark)

Kliknite na ovaj link ako želite da vidite "dobre" primere događaja WW (tau-neutrino/two quark)

(challenge) Vratite se na prethodni događaj i pokušajte ponovo!Tačno. Odlično!

Ovo je zaista događaj WW (four quark)


(next event) Kliknite na ovaj link da biste produžili ka sledećem događaju.

Terry Wyatt. mart 1997.