Πώς να ταυτοποιείς γεγονότα που περιέχουν ζευγάρι σωματιδίων W

Η παραγωγή ενός ζευγαριού σωματιδίων W+W- μπορεί να παρασταθεί από τα παρακάτω διαγράμματα:

ImageImage.

Μετά από περίπου 10-25 δευτερόλεπτα τα W διασπώνται, οπότε δεν μπορούμε να τα ανιχνεύσουμε άμεσα στον ανιχνευτή μας παρά μόνο μέσω των προϊόντων διάσπασής του. Το W μπορεί να διασπαστεί με  δύο τρόπους. Με τον πρώτο διασπάται σε ένα ζευγάρι λεπτονίου-αντινετρίνου. Για παράδειγμα, η εικόνα παρακάτω δείχνει διάσπαση του W σε μιόνιο και αντινετρίνο μιονίου.

Image

Με ανάλογο τρόπο το W διασπάται και σε ηλεκτρόνιο-αντινετρίνο ηλεκτρονίου.

Ο δεύτερος τρόπος διάσπασης του W είναι σε ζευγάρι κουάρκ-αντικουάρκ:

Image

Επειδή τόσο το W+ όσο και το W- διασπώνται παράγοντας σωματίδια που ανιχνεύονται από τον ανιχνευτή, τα γεγονότα είναι κάπως πιο περίπλοκα από τα αντίστοιχα με την παραγωγή ζευγαριού σωματιδίου-αντισωματιδίου που είδαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο. Έχουμε διαφόρων ειδών γεγονότα W+W-:
1) και τα δύο W διασπώνται προς κούαρκ, 2) και τα δύο διασπώνται και δίνουν λεπτόνια και, τέλος, 3) το ένα διασπάται προς κουάρκ και το άλλο προς λεπτόνια.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε μερικά  παραδείγματα διαφόρων τύπων γεγονότα W+W-:

Όταν θα έχεις κατανοήσει τον τρόπο αναγνώρισης των διαφόρων τύπων γεγονότων με W+W-, παρακαλώ:
(challenge)κάνε κλικ εδώ για να προχωρήσεις στο επόμενο κεφάλαιο: Δοκιμασία Ι Ι Ι.


(home)Πίσω στη βασική σελίδα με τα περιεχόμεναTerry Wyatt, Μάρτιος1997.